EVE-ohjelman tutkimusprojektit ideoivat yhteistyötä

EVE-ohjelman tutkimusprojektien toimijat kokoontuivat 14.2.2013 Espoon Dipoliin ideoimaan ohjelman tutkimusyhteistyötä. Työpajassa asioita tarkasteltiin neljällä teema-alueella: ajoneuvot ja ajoneuvotekniikka, asiakkaat, markkinat ja palvelut, energiajärjestelmät sekä tiedonkeruu, -hallinta ja testiympäristöt.

Työpaja osoitti, että tutkijoiden väliselle keskustelulle on tarvetta. Työpajassa syntyi ideoita yhteistyössä toteutettaviksi tutkimushankkeiksi ja menettelytapoja tutkijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen.

Ehdotuksia saatiin myös tutkijoiden ja yritysten välisen keskustelun edistämiselle. Työpajan tuloksia voidaan hyödyntää nopeastikin EVE-ohjelman sisällön kehittämisessä.

Katso työpajan esitykset ja yhteenvedot täältä

 

Eero Lukin