EVE-ohjelman jatkosuunnittelu 2014-2015 käynnissä

EVE-sähköisten ajoneuvojen järjestelmät -ohjelma jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka. Ohjelman ensimmäisen rahoituskierroksen hankkeet päättyvät vuoden 2013 lopussa.

Vuosien 2014-2015 osalta toimintaa on nyt mahdollista suunnata ja painottaa voimakkaammin. Tästä syystä Tekes on käynnistänyt kahden viimeisen vuoden toiminnan suunnittelun.

Kesäkuun lopussa päättyi 2013 suunnattu aiehaku, jossa päätavoitteena  oli löytää aihioita liiketoiminta- ja yritysvetoisille kehityshankkeille sähköisen liikenteen, palvelujen, teknologioiden ja järjestelmien alueelta. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä kuusi aiehakemusta. Näiden hakijoiden kanssa Tekes on jo käynyt keskustelut ja ohjeistanut hakijoita valmistelemaan ja jättämään lopulliset hakemukset viimeistään 31.10.2013 mennessä.

EVE-ohjelmassa rahoitettaville hankkeille vuosille 2014-2015 asetetaan seuraavia vaatimuksia:

  • liiketoimintatavoitteellisuus/yritysvetoisuus
  • tarvittava, uskottava ja sopiva toteuttajaverkosto sekä t&k- että demohankkeissa
  • konkretia sekä sisällössä että tavoitteissa
  • monipuolinen yhteistyö toivottavaa: suuret yritykset, pk-yritykset, tutkimustahot
  • tutkimuksen toteutus pääsääntöisesti ostettuina palveluina, hyvin perustellusti voidaan hyväksyä
    tutkimuslaitosvetoisia ja hyvin verkottuneita tutkimushankkeita
  • koordinointi aidon tarpeen mukaan

Ohjelman tärkein tavoite on edistää kansainvälisesti kilpailukykyisen liiketoiminnan syntymistä suomalaisille yrityksille. Tämän haun yhteydessä on erityinen paino annetaan pohjoismaisella yhteistyölle Viro mukaan lukien. Norjalla ja Ruotsilla on käynnissä EVE-ohjelman aihealueella projektihaut ja niissä pohjoismaiselle yhteistyölle on annettu painoa. Suomalaisia hankeosapuolia kannustetaan rakentamaan yhteishankkeita näiden maiden osapuolten kanssa. Rahoituspäätökset tehdään kussakin maassa omien käytäntöjen mukaan.

Mikäli haluat osallistua hakuun, sinulla on ideoita ohjelman jatkosta tai sinulla on kysyttävää, niin ota yhteyttä EVE-ohjelman päällikköön tai koordinaattoriin.

EVE-ohjelman päällikkö Martti Korkiakoski, martti.korkiakoski(at)tekes.fi, puh. 050 5577 875
EVE-ohjelman koordinaattori Markku Antikainen, markku.antikainen(at)virebit.com puh. 040 570 5556
EVE-ohjelman koordinaattori Mikko Koskue, mikko.koskue(at)finpro.fi, puh. +49-(0)173 620 42 61