EU velvoittaa latausverkoston rakentamiseen

Odotettu EU:n direktiiviesitys puhtaan liikenteen infrastruktuurista hyväksyttiin 24.1.2013.

Direktiivi sisältää mm. maakohtaiset velvoitteet sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamiseksi. Suomessa velvoite on 71 000 kpl, josta julkisten pisteiden osuus on 7 000 kpl. Velvoite tulee täyttää vuoteen 2020 mennessä.

Samassa direktiivissä määritellään käytettäväksi Latauspistokkeeksi TYPE 2, eli Mennekes-liitin.

Kaikkiaan EU-alueella rakennettavaksi esitetään yli 8 miljoonaa latauspistettä, joista 800 000 julkista latauspistettä. Suomessa on jo jonkin aikaa valmisteltu latausinfrastruktuurin rakentamista ja meneillään on kehityshankkeita uusien sähköautojen latausteknologioiden kehittämiseksi.

Direktiivi on tarkoitus saattaa voimaan vuoteen 2014 mennessä.

Suomessa on osaamista ja yrityksiä, joilla on jo olemassa olevia tuotteita ja palveluita sähköautojen lataukseen. Direktiiviesitys on Suomen tavoitteiden mukainen ja Suomelle esitetyt latauspistemäärät ovat linjassa Suomessa esitettyjen maltillisten sähköautojen lisääntymisennusteiden kanssa.

Direktiivi on omiaan uuden, Suomen kannalta mielenkiintoisen globaalin toimialan kasvun aikaansaamiseksi. Nyt Suomen tulee lähteä nopeuttamaan kotimarkkinan kehittymistä kotimaisten tuotteiden referenssikohteeksi.

 

Eero Lukin