Esikaupallisella julkisella hankinnalla kehitetään EU-maiden rajat ylittävä potilastietosovellus

Englannin, Espanjan ja Italian muodostama konsortio käynnistää esikaupallisella julkisella hankinnalla projektin, jossa kehitetään tietoturvallinen sovellus terveystietojen mobiiliin siirtämiseen kansalaisten terveystietokansioiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä.

Kansainvälisessä projektissa kehitettävä sovellus tukee hoitoprosessia mahdollistamalla tietoturvallisen mobiiliyhteyden kansalaisen omassa hallinnassa olevaan terveyskansioon. Sovelluksen avulla kansalainen voi tuoda omat terveystietonsa terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön sekä Suomessa että muissa EU-maissa. Esikaupallisella julkisella hankinnalla kehitettävän sovelluksen tavoitteena on erityisesti tukea kroonisten sairauksien hoitoa sekä varmistaa keskeisten terveystietojen saanti hätätilanteissa.

Euroopan laajuinen avoin kilpailutus syksyllä

Kansainvälinen DECIPHER PCP -konsortio (Englanti, Espanja, Italia) toteuttaa yhteisen esikaupallisen julkisen hankinnan, jolla pyritään houkuttelemaan parhaat eurooppalaiset yritykset osallistumaan mobiilisovelluksen kehitystyöhön. Euroopan laajuinen avoin kilpailutus 900 000 euron suuruisesta hankinnasta julkaistaan syksyllä 2013. Kehitystyössä syntynyt ratkaisu kilpailutetaan kaupallisesti ja pyritään ottamaan käyttöön konsortion jäsenmaissa. Ensimmäinen yrityksille suunnattu markkinavuoropuheluun keskittyvä tiedotuspäivä järjestetään 28. kesäkuuta Barcelonassa.

Esikaupallista julkista hankintaa on menetelmänä käytetty toistaiseksi vain vähän tukemaan innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa. Projektin tärkeänä tavoitteena on myös edistää esikaupallisen julkisen hankinnan käyttöä ja osoittaa sen mahdollisuudet yhteiskunnalle keskeisten ongelmien ratkaisemisessa.

DECIPHER PCP -konsortiossa on mukana kolme hankinnasta vastaavaa terveydenhoitoalan organisaatiota: ESTAV Centro (Italia), TicSalut (Espanja) ja CMFT/TRUSTECH (Englanti). Projektin teknologiaratkaisuihin ja kehitystyön teknisiin standardeihin liittyvää kokonaisuutta koordinoi VTT. Uudenmaan alueen kehitysyhtiö Culminatum Innovation puolestaan vastaa projektin koordinaatiosta Suomessa sekä hankeviestinnän Euroopan laajuisesta toteutuksesta. Culminatum osallistuu myös asiantuntijana esikaupallisen hankintaprosessin jatkokehittämiseen ja käyttöönottoon. Katalonialainen Catalan Agency for Health Quality and Assessment -organisaatio toimii hankkeen koordinaattorina.

DECIPHER PCP -kehitysprojekti käynnistyi helmikuussa 2013 ja se kestää 36 kuukautta. Projekti on rahoitettu Euroopan komission seitsemännestä puiteohjelmasta (FP7).

Lisätietoja

Suzan Ikävalko
puh. 050 583 4292
Cuminatum Innovation Oy Ltd
suzan.ikavalko(at)culminatum.fi
www.decipherpcp.eu