Energiaosaamisen vienti kasvaa asiakasta kuuntelemalla

Tekesin Green Growth -ohjelman arvoverkkohanke – Development of Energy Efficiency Solution Business Concept for the Chinese Industrial Market – etsii suomalaisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja kiinalaisille teollisuusyrityksille. Samalla suomalaiset teknologiatoimittajat ovat luomassa uutta toimintamallia kansainvälistymiseen.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on selvittää millaista energiaosaamista Kiinaan kannattaisi viedä.

"Asiakaslähtöisen markkinatiedon tuottaminen on kriittisen tärkeää. Tuotteita ei kannata väkisin työntää kohdemarkkinoille, sillä kaikille hyvillekään tuotteille ei välttämättä löydy kysyntää. Tavoitteenamme on yhtälailla tunnistaa millaisia ratkaisuja kiinalaiset tarvitsevat ja mitä heiltä löytyy omasta takaa", kertoo hankkeen koordinaattori Pirita Mikkanen GreenStream -rahoitusyhtiöstä.

Arvoverkkohankkeen tavoitteena on ymmärtää Kiinan markkinoita ja yhdistää suomalaisia pk-yrityksiä suurempiin kiinalaisyrityksiin. Samalla halutaan selvittää, millaiset liiketoimintamallit Kiinassa toimivat. Mikkasen mukaan kiinalainen asiakas vaatii paljon maksutonta palvelua ja läsnäoloa. "Suomalaisten pk-yritysten ketteryyttä ja kykyä mukautua asiakkaan vaatimuksiin arvostetaan, ja näillä luodaan myös kestäviä ja kannattavia asiakassuhteita. Markkina on kuitenkin erittäin kilpailtu, joten tuotteen on oltava nerokas ja kilpailukykyinen".

Hankkeessa on tällä hetkellä mukana seitsemän teknologiayritystä: Global 4g-Service, Merus Power, Jusatek Systems, Motiva, Sarlin, Kaukomarkkinat ja Lifa Air, mutta mukaan etsitään jatkuvasti uusia yrityksiä. Yritysten tavoitteena on kehittää Kiinan energiatehokkuusmarkkinoille uudenlainen liiketoimintakonsepti, jonka kautta suomalaista osaamista olisi mahdollista tarjota laajempina kokonaisuuksina. Yritykset edustavat eri toimialoja, mutta koska niiden tuotteet ja palvelut liittyvät energiatehokkuuteen, tuottaa yhteistyö synergiaetuja.

"Yritykset painivat samanlaisten kysymysten parissa, joten yhteistyötä kannattaa tehdä. Varsinkin pk-yritysten on yksin vaikea hankkia riittävää Kiina-osaamista. Yhteistyössä kansainvälistyminen käy helpommin, edullisemmin ja pienemmällä riskillä", kertoo Green Growth -ohjelman päällikkö Kari Herlevi.

Hankkeen kautta yritykset saavat tietoa esimerkiksi Kiinassa myytäviä tuotteita koskevista standardeista. Tieto auttaa yrityksiä arvioimaan, kannattaako tuotetta räätälöidä kohdemarkkinoiden vaatimuksia vastaaviksi.

Verkostot ovat avain markkinaymmärrykseen

Suomalaisyritysten näkökulmasta Kiina on lähes rajaton markkina-alue energiaa säästäville kokonaisratkaisuille, sillä teollisuudessa on paljon kehitettävää. Silti monet suomalaisyritykset epäröivät katsoa itään, koska liiketoiminta Kiinassa koetaan haastavaksi. Yhteyksiä paikallisiin elinkeinoelämän vaikuttajiin ja viranomaisiin olisi ylläpidettävä aktiivisesti, mutta verkostojen luominen on vaikeaa.

"Hankkeessa hyödynnämme Tekesin ja Finpron suhteita viranomaisiin. GreenStreamin olemassa olevat verkostot puolestaan auttoivat ensimmäisen projektimme käynnistämisessä. Yksittäinen firma ei tällaisia verkostoja pystyisi hankkimaan", Mikkanen toteaa.

Hanke on edennyt nopeasti kohti käytäntöä. Esimerkiksi Motiva suorittaa jo auditointia kiinalaisella paperitehtaalla, joka on kiinnostunut suomalaisyritysten energiatehokkuusratkaisuista. Parhaassa tapauksessa selvitys tuo kauppaa suomalaisyrityksille, joiden tavoitteena on tarjota tehtaalle yritysten osaamisia yhdistelevä ratkaisu.

Kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen suomalaisyrityksiä verkottamalla onkin yksi Green Growth -ohjelman seuraavan vaiheen tavoitteista. Yhteistyön muodot ja projektien sisältö räätälöidään kuitenkin tarpeen mukaan. "Green Growth -ohjelmassa tavoitteenamme on käynnistää 3-5 hanketta eri teollisuudenaloille. Toivon, että resurssitehokkaista ratkaisuista liiketoimintaa rakentavat yritykset tulisivat mukaan ohjelman toimintaan. Verkostoon kannattaa kuulua, sillä pystymme tarjoamaan yrityksille tietoa ja yhteistyökumppaneita, joita he eivät hakukoneilla löydä", Herlevi päättää.

Lisätietoja

Kari Herlevi
Ohjelmapäällikkö
Puh. 050 5577 656
kari.herlevi(at)tekes.fi

Pirita Mikkanen
Executive Vice President
GreenStream Network Plc
Puh. 040 8408 003
pirita.mikkanen(at)greenstream.net