Eläinten hyvinvointibisneksen suurimmat mahdollisuudet seuraeläimissä

Uusilla eläinlääkkeillä on erinomainen kotimainen ja kansainvälinen liiketoimintapotentiaali. Samoin innovatiivisilla lääkinnällisillä laitteilla kuten biomateriaaleilla on hyvät mahdollisuudet pärjätä maailman markkinoilla pitkällä tähtäimellä. Mahdollisuuksia lisää seuraeläinten määrän kasvu.

Nämä tiedot käyvät ilmi Tekesin teettämässä eläinten hyvinvointialaa koskevassa selvityksessä. Selvityksen taustalla on eläinten hyvinvointia edistävien toimijoiden yhteistyö, joka käynnistyi Tekesin Pharma-ohjelmassa (2008-2011).

”Suomalainen eläinten hyvinvointiosaaminen on kaiken kaikkiaan kilpailukykyinen myös kansainvälisesti, kunhan hajanainen toimialakenttä saa yhteistyön raamit ympärilleen,” sanoo yrityskehittäjä Hanna Halme selvityksen tehneestä Biocelex Oy:stä.

Parhaat liiketoimintamahdollisuudet liittyvät seuraeläinliiketoimintaan, joka on kasvava, kannattava ja kehityspotentiaaliltaan hyvä. Tuotantoeläinliiketoiminnan kehitykseen vaikuttavat kannattavuusongelmat ja suhdanneherkkyys.

Verkostoituminen tuo lisää voimaa pienelle toimialalle

Suomen eläinten hyvinvointitoimiala on sangen pieni ja Suomessa tutkimus- ja tuotekehitystä tekeviä toimijoita on pari-kolmekymmentä. Toimiala on pitkälti hyvin fokusoitunutta.
Toimiala on jakautunut kolmeen toimialasegmenttiin eli eläinten diagnostiikkaan ja sairauden hoitoon, eläinten ruokintaa ja lisäravinteihin sekä muihin eläinten terveyttä ja hyvinvointia parantaviin tuotteisiin ja palveluihin.

Verkostoituminen on melko laaja kaikilla kolmella segmentillä. Jokaisella segmentillä on mahdollisuuksia yhteistyön lisäämiseen ja liiketoimintapotentiaalia kansainvälistyä, toimialasta riippuen eri mittakaavassa tosin Suomen lähialuemarkkinat (mm. Eurooppa, Venäjä) ovat lähtökohtaisesti tärkeimmät.

Kokonaiskuva nyt selvillä

Uusi selvitys antaa kokonaiskuvan eläinten hyvinvointisektorin toimijoista ja arvoverkostosta Suomessa ja erityisesti kartoittaa eläinten hyvinvoinnin tutkimusta ja tuotekehitystä tekeviä kotimaisia toimijoita sekä tuotanto- että seuraeläinpuolelta. Toimijoiden ja toimialasegmenttien SWOT -analyysi sekä kansainvälinen liiketoimintapotentiaalin arviointi Suomen lähialue-markkinoilla eli Euroopassa ja Venäjällä kuului myös selvityksen piiriin.

Selvityksen toteutti Life Science -alalle keskittynyt ja innovaatioiden ja liiketoiminnan kehitykseen erikoistunut Biocelex Oy ja selvitystiimiin kuuluivat Biocelexistä Hanna Halme ja Kai Lahtonen sekä eläinlääkäri Mikael Granholm (Univet Oy/Vettori Oy).

Tekes järjesti Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa -tapahtuman 21.8. Tilaisuudessa julkistettiin selvityksen tulokset ja järjestettiin noin 40 alan toimijoiden välistä henkilökohtaista tapaamista

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa -tapahtuma (esitykset tulevat sivuille 22.8.)

Selvitys eläinten hyvinvointitoimialasta Suomessa keväällä 2013 (pdf)

Lisätietoja

Asiantuntija Eija-Riitta Hämäläinen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 029 50 38063
eija.riitta.hamalainen (at) tekes.fi

Teknologia-asiantuntija Outi Tuovila
Hämeen ELY-keskus
Puh. 029 50 25102
outi.tuovila (at) tekes.fi

Pia Mörk