Ehdota asiantuntijaa Horisontti 2020-tukiverkostoon

EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelman komiteajäsenet on nyt nimitetty. He kokoavat kuluvan syksyn aikana työnsä tueksi omien vastuualueidensa asiantuntijoista koostuvat määräaikaiset tukiverkostot.

Komiteajäsenet edustavat Suomea Horisontti 2020 -ohjelman komiteatyöryhmissä, ja vievät komissioon viestiä maamme kannalta tärkeistä asioista. Horisontti 2020 alkaa tämän vuoden lopussa ja kestää vuoteen 2020 asti.

Vaikutuskanava EU:n ohjelmasuunnitteluun

Tukiverkostojen tehtävä on aihekohtaisen vaikuttamisen ja aktivoinnin lisäksi verkottua myös muiden vastuualueiden asiantuntijoiden kanssa. Tukiverkostoihin valitaan eri alojen asiantuntijoita muun muassa tutkimuslaitoksista, yliopistoista, yrityksistä sekä EU-aloitteista, kansallisista ohjelmista ja poikkihallinnollisista verkostoista.

Kukin komiteajäsen päättää oman tukiverkostonsa kokoonpanosta. Nyt on hyvä tilaisuus tuoda esiin oman organisaation osaamista, ja ehdottaa komiteajäsenille asiantuntijoita tukiverkostoihin. Hyvistä vinkeistä on hyötyä toimivien tukiverkostojen rakentamisessa.

Komiteajäsenten nimet ja yhteystiedot löytyvät EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTIn sivuilta.