Biojätteestä multaa ja ravinteita

Envor Group ratkaisee asiakasyritystensä jäteongelmat ja valmistaa niistä korkealaatuisia tuotteita ja raaka-aineita sekä uusiutuvaa energiaa. Innovaatiolla tähdätään kansainvälisille markkinoille.

"Toisen jäte on toisen raaka-aine", kirjoittaa Envor Groupin toimitusjohtaja Mika Laine Jätevuoren huipulta -blogissaan. Kirjoitus käsittelee teollista symbioosia, jossa eri yritysten prosessit on yhdistetty ja näin ratkaistu tuotannon sivutuote- ja jäteongelmat.

"Koko maailman puolesta emme voi asioita päättää, mutta jokainen voi esimerkillään viedä asiaa eteenpäin", lopettaa Laine bloginsa ja allekirjoittaa tekstinsä nimellä Sammakkomies.

"Se on erään kollegani antama lempinimi, joka viittaa yritysilmeessämme esiintyvään sammakkoon. Sammakko kuvaa hyvin toimialaamme, sillä se on ympäristöindikaattori, joka reagoi herkästi muutoksiin", Laine selittää.

Forssalaisella Envorilla on jo viidenkymmenen vuoden kokemus jätehuollosta ja kierrätyksestä. Biojätteen käsittelyyn yritys laajensi lähes 20 vuotta sitten. Viimeisin aluevaltaus on biojalostamon ja siihen liittyvän biokaasulaitoksen kehittäminen. Näin biojätteestä saadaan korkealaatuisia ravinne- ja multatuotteita sekä biokaasua.

Myönteinen rahoituspäätös on peukun nosto

Envorin osaaminen biojätteen käsittelystä liittyy jätehuollon koko ketjuun, joka alkaa jätteen keräämisestä asiakkailta ja jatkuu sen käsittelyyn hyödyntämiskelpoiseksi. Laineen mukaan "kohtuullisenkin raaka-aineen voi pilata huonolla keräyksellä ja käsittelyllä".

"Innovaatiomme perustuu olemassa olevien teknologioiden yhdistämiseen uudella tavalla. Me emme keksi aina itse uutta, vaan sovellamme käytäntöön maailmalta löytyviä prosesseja. Sen vuoksi menetelmämme teknologiariski on pieni", Mika Laine sanoo.

Envor investoi itse tuotekehitykseen keskimäärin yli 10 prosenttia liikevaihdosta, mikä on pk-yritykselle merkittävä panostus. Tekesiltä yhtiö on saanut innovaatiorahoitusta, jolla se on teettänyt biojalostamoon liittyvää tutkimustyötä.

"Tekesillä on ollut merkittävä rooli tuotekehityksessämme. Myönteinen rahoituspäätös madaltaa kynnystä lähteä liikkeelle. Kyse ei ole vain rahasta, vaan myönteinen päätös on peukun nosto ja henkinen tuki, joka kannustaa eteenpäin."

Laine kiittää Tekesin rahoituksen hakuprosessia "niin nopeaksi ja sujuvaksi kuin se voi olla".

"Eihän rahaa voi jakaa kuin näkkileipää. Jos yritys ei pysty täyttämään tarvittavia hakemuksia ja kaavakkeita, ei sen silloin kannata lähteä tuotekehityshankkeeseenkaan."

Pilotin jälkeen maailmalle

Envorin kasvuodotukset liittyvät jätteiden jalostukseen liittyvään uusiutuvaan energiaan ja menetelmän monistamiseen. Yhtiön kehittämän konseptin avulla voidaan tulevaisuudessa hyödyntää energiantuotannossa paitsi biojätettä, myös pellolla kasvatettavia, ravintoketjun ulkopuolella olevia kasveja.

"Sitra on tutkinut globaaleja markkinoita ja sen mukaan tämänkaltaisille ratkaisuille löytyy runsaasti kysyntää."

Toimitusjohtajan visiossa vuosikymmenen kuluessa Envor BioTechin biojalostamoita on maailmalla kymmeniä. Laitosten käyttöön liittyvä tietotaito, toiminnanohjaus ja vuosittainen huolto olisi kuitenkin ankkuroitu Suomeen.

Ennen maailmanvalloitusta pitäisi kuitenkin saada valmiiksi pilottijalostamo ja biokaasulaitos Suomessa. Se on kiinni rahoitusmarkkinoista.

"Kyseessä on niin iso investointi, että se edellyttää rahoituskonsortion rakentamista. Tällä hetkellä pääomasijoituksia ei ole ikävä kyllä saatavilla. Kun niitä saadaan, laitos on toiminnassa kolmen vuoden kuluessa", Laine lupaa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Mika Laine
Envor Group
mika.laine (at) envor.fi
Puh. 050 5566 786

Teksti: Jarno Forssell, Pohjoisranta Burson-Marsteller