Yhteishaku Japaniin: Lääketieteellinen genomiikka, erityisesti bioinformatiikka

Suomen Akatemia, Tekes ja Japan Science and Technology Agency (JST) avaavat 2013 yhteishaun, jonka teemana on lääketieteellinen genomiikka, erityisesti bioinformatiikka (Medical genomics, with special attention to bioinformatics). Tutkimus voi kohdistua esim. seuraaviin aiheisiin: kehittyneet tietoanalyysimenetelmät, laitteiden ja menetelmien kehittäminen, biolääketieteellinen tietotekniikka, bioinformatiikka, biopankit, omiikka (esim. tauti- ja muiden geenien tunnistaminen), epigenomiikka, yksilöllistetty lääketiede, kohorttitutkimukset.

Haku kuuluu vuosina 2012-2014 järjestettävään kolmen haun sarjaan, jonka yläteema on ICT ja tekniikka terveys- ja lääketieteissä. Haku toteutetaan samalla tavoin kuin vuonna 2012 järjestetty yhteishaku. Yksityiskohtaiset tiedot ja ohjeet löytyvät täältä.

Yhteishankkeessa voi olla yksi tai useampi suomalainen osapuoli ja yksi tai useampi japanilainen osapuoli, kuitenkin niin, että suomalaiset hakevat rahoitusta vain joko Akatemialta tai Tekesiltä. Hakuaika Suomen Akatemiaan ja Tekesiin jätettäville hakemuksille päättyy 25. syyskuuta 2013 klo 16.15.

Lisätietoja

Suomen Akatemian verkkosivuilta

BioIT-ohjelman päällikkö Teppo Tuomikoski
teppo.tuomikoski (at) tekes.fi, puh. 029 50 55749

Johtava tiedeasiantuntija Aki Salo
Terveyden tutkimuksen yksikkö, Suomen Akatemia
aki.salo (at) aka.fi, puh. 029 533 5104

Tiedeasiantuntija Samuli Hemming
Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen yksikkö, Suomen Akatemia
samuli.hemming (at) aka.fi, puh. 029 533 5024

Mr. Yoshihide Kobayashi, JST

 

Pia Mörk