Miljoonarahoitus suomalais-japanilaiselle lääketieteellisen teknologian tutkimukselle

Rahoitus on osa laajempaa tieto- ja viestintäteknologian rahoitusohjelmaa terveys- ja lääketieteissä vuosina 2012-2014. Ohjelmassa ovat mukana Suomen Akatemia, Tekes ja Japan Science and Technology Agency (JST).

Professorit Juhani Knuuti ja Hidehiro Iida kehittävät uusia diagnostisia menetelmiä ja työkaluja verenkierron mittaamiseen ja hoidon seurantaan. Hankkeessa sovelletaan positroniemissiotomografiaa (PET) verenkierron tarkkaan mittaamiseen ja sen muutoksiin esim. sydän- ja aivoverenkiertosairauksissa sekä syövässä.

Professorit Jari Iinatti ja Ruyji Kohno tutkivat langattoman kehoverkon (WBAN) hyödyntämistä terveydenhuollossa. Langatonta kehoverkkoa käytetään ihmisen elintoimintojen mittaamisessa. Se luo uusia mahdollisuuksia implantoitujen antureiden ja laitteiden käyttöön sekä tiedonsiirtoon ihmiskehon välittömässä läheisyydessä.

Professorit Petri Pulli ja Kato Hirokazu kehittävät älypuhelimiin navigointijärjestelmää muistisairaille ikäihmisille itsenäisen liikkumisen apuvälineeksi sekä järjestelmää tukevia internet-sovelluksia omaishoitajien avuksi. Järjestelmä helpottaa ikäihmisten terveydentilan seurantaa ja edistää sosiaalista kanssakäymistä langattoman teknologian avulla. Suomalais-japanilainen yhteistyö mahdollistaa kehitysken ja testauksen loppukäyttäjien kanssa molemmissa maissa.

Lue lisää

 

Kaj Nordgren