Aurinkoenergian kysyntä ja tarjonta vahvassa kasvussa

Aurinkoenergian kysyntä ja tarjonta kasvavat kaiken aikaa. Suomessakin on nyt lähdössä liikkeelle paljon uusia aurinkoenergian rakennuskohteita. Suomalaiset teknologiayritykset ovat kehityksen kärjessä. Vientikauppojen ohella uusia yrityksiä ja työpaikkoja odotetaan syntyvän tälle sektorille lähiaikoina merkittävästi.

Tekesin Groove- ja Toiminnalliset materiaalit -ohjelmien järjestämässä seminaarissa koottiin yhteen alan merkittävimmät kotimaiset toimijat ja esiteltiin konkreettisesti aurinkoenergian uutta kysyntää ja tarjontaa.

Seminaari key note -puheenvuoron piti eurooppalaisen aurinkosähkö-teknologiayhteisön ECN:n puheenjohtaja Wim Sinke, joka on myös toiminut Hollannin hallituksen energianeuvonantajana.

"Olemme lähellä läpimurtoa, erittäin suuren mittakaavan aurinkoenergiaratkaisut ovat lyömässä läpi globaalisti. Useat suuret markkinat ovat lähellä sitä hetkeä, että ne pärjäävät markkinaehtoisesti. Kasvutrendi jatkuu vahvana hetkellisistä kriiseistä huolimatta", Wim Sinke arvioi.

Cencorp alkaa valmistaa aurinkopaneeleita Suomessa, Telogilta uusi palvelukonsepti

Elektroniikkateollisuuden automaatio- ja komponenttivalmistaja Cencorp Oyj aloittaa kaupallisen liiketoiminnan aurinkosähkömodulien virtapiirien, tuotantoautomaation ja itse modulien toimittajana. Joustavien virtapiirien valmistus ja teollisuusautomaatio ovat Cencorpin ydiosaamisaluetta.

Lisäksi Cencorp Oyj ja Sunweb Solar Energy Holding B.V. ovat saattaneet päätökseen kaupan koskien Sunweb Solarin aurinkosähkömoduliliiketoiminnan ja oikeuksien siirtämisestä osaksi Cencorpia.

"Tuotantoteknologian ja immateriaalioikeuksien haltuunotto yhdessä Tekesin kanssa sovitun rahoitusjärjestelyn kanssa edesauttaa merkittävästi kehitystyötä. Sen lopullisena tavoitteena on valmistaa ja käyttöönottaa omaa suunnittelua oleva aurinkosähkömodulien kokoonpanolinja Suomessa. Tehtaan on määrä valmistua 2014 alkupuolella, ja sen liikevaihto täydellä kapasiteetilla toimittaessa ylittää tämänhetkisen arvioni mukaan 50 miljoonaa euroa. Cencorp uskoo saavansa ensimmäiset tilaukset jo vuoden 2013 aikana", kertoo Cencorpin toimitusjohtaja Iikka Savisalo.

Telog Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kapela kertoi uudesta verkostomaiseen projektinjohtomalliin perustuvasta aurinkoenergiaprojektien projektinjohto-, logistiikka- ja asennuspalvelusta. Telog tarjoaa alan toimijoille ja investoijille valtakunnallisen yli 300 osaajan kumppaniverkoston logistiikkapalveluineen. Telogin toimintamallin avulla mm. tekniikkatoimittajat voivat tarjota projektit avaimet käteen -palveluna ilman oman projektointi- ja asennushenkilöstön tarvetta tai omaa varastoa.

Pinnoitusteknologioilla aurinkoenergia hyötykäyttöön

Toiminnalliset materiaalit -ohjelman tarvelähtöinen t&k-työ ja vahva panostus pinnoitusosaamisen kehittämiseen on tuonut äskettäin useita merkittäviä uusia aurinkoenergiaratkaisuja – tehokkaita aurinkolämpökeräimiä eri sovelluksiin ja elintärkeitä suojapinnoitteita aurinkokennoihin.

Auringosta ammennetaan nyt energiaa ja uutta kestävää liiketoimintaa uusille kasvuhakuisile pk-yrityksille, jotka tähtäävät omalla osaamisellaan suoraan maailman markkinoille.

Tuoreimpana esimerkkinä on Beneqin kehittämä teollisen mittakaavan jatkuvatoiminen ALD-pinnoitusteknologia, jolla aurinkokennoissa ja joustavassa elektroniikassa elintärkeät ohuet suojapinnoitteet saadaan aikaan materiaali- ja kustannustehokkaasti. Uuden sukupolven aurinkolämpökeräimiin ovat erikoistuneet Savosolar ja PolarSol, jotka ovat jo aloittaneet teollisen tuotannon Suomessa. Aurubis Finland Oy taas on tuonut markkinoille ratkaisun, jossa aurinkolämpökeräimet voidaan sijoittaa arkkitehtoniseksi osaksi rakennuksen esipatinoitua kuparijulkisivua.

"Yhteisenä tekijänä näille on oma teknologia ja vahva materiaali/prosessiosaaminen, johon uudet ratkaisut perustuvat sekä partneroituminen jo t&k-vaiheessa kansainvälisten kumppanien kanssa", toteaa ohjelmapäällikkö Markku Lämsä Tekesistä.

Aurinkoenergiaa hyödynnetään kaupungeissa

Espoo on tekemässä useiden satojen neliöiden aurinkoenergiahankintoja. Aurinkoenergiaa tullaan hyödyntämään esimerkiksi Espoon sairaalassa, Opinmäen kampusalueella Suurpellossa sekä päiväkodeissa ja kouluissa.

Lisäksi kaupunki on luonut energiapaikkatiedon perusteella internet-sovelluksen, jota voivat käyttää kaikki yksityiset ja julkiset tahot. Sovelluksen avulla jokainen voi tarkastella esimerkiksi olemassa olevien kattopintojen aurinkoenergiapotentiaalia.

Espoon kaupungin energiainsinööri Tiina Sekki peräänkuuluttaa aktiivisuutta aurinkoenergiapalveluita tarjoavilta yrityksiltä.

"Tekesin ohjelmat tukevat alan kehitystä. Esimerkiksi Groove-, Toiminnalliset materiaalit- ja valmisteilla oleva Fiksu kaupunki -ohjelmien projekteissa kehitetään aurinkoenergia-alaa. Toivomme saavamme uusia merkittäviä pilottikohteita Suomeen ja että suomalaiset yritykset pääsisivät mukaan arvoverkostoihin vauhdilla kasvavilla globaaleilla markkinoilla", toteaa Tekesin aurinkoenergia-asiantuntija Karin Wikman.

Lisätietoja

Karin Wikman
puh. 029 50 55723
karin.wikman (at) tekes.fi

Markku Heino
puh. 040 719 1221
markku.heino (at) spinverse.com

Fiksu kaupunki -ohjelma

Groove -ohjelma

Toiminnalliset materiaalit -ohjelma