Yrityksen menestykseen tarvitaan hyvä innovaatio ja taitava markkinointi

Suomen markkinointihenkisimmäksi insinööriksi valittiin SRV Yhtiöt Oyj:n varatoimitusjohtaja DI Timo Nieminen Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n järjestämässä kilpailussa. Tekes oli yksi kilpailun yhteistyökumppaneista.

"Tekes kantaa huolta siitä, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuloksena syntyneiden tulosten kaupallistaminen onnistuisi. Menestyäkseen yrityksen pitää pystyä yhdistämään tekninen osaaminen ja markkinointiosaaminen. Tämän vuoksi lähdimme mukaan nostamaan esiin insinöörien markkinointihenkisyyden tarvetta", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n järjestämään kilpailuun osallistui kaikkiaan 45 insinööriä. Tuomariston mukaan Niemisen voitto perustui innovatiivisen rakentamisosaamisen yhdistämiseen menestyksekkääseen kaupallistamiseen sekä kyky ajatella asiakaslähtöisesti.

Kolmen parhaan joukkoon sijoittuivat Niemisen lisäksi tekniikan tohtori, toimitusjohtaja Jani Hursti Asema Electronics Oy:stä sekä diplomi-insinööri, toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen Rocsole Oy:stä.

Myynti ja markkinointi tiiviiseen yhteistyöhön tutkimus- ja kehitystoiminnan kanssa

Tekes pitää tärkeänä vuoropuhelua asiakasrajapinnassa toimivan myynnin ja markkinoinnin sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan kesken. Myynti ja markkinointi tuovat ideoita asiakasrajapinnasta yrityksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Markkinointisuunnitelma on olennainen osa uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Tekes edellyttää, että rahoitettaviin kehityshankkeisiin sisältyy asiakastarpeiden kartoitus ja markkinoinnin suunnittelu. Varsinaisia myynnin tai markkinoinnin toimenpiteitä Tekes ei voi rahoittaa EU-säädösten vuoksi.

Yrityksen siirtyminen tuoteorganisaatiosta palveluorganisaatioksi, tuotannosta kokonaisvaltaiseen palveluun, on suuri muutos. Se vaatii koko organisaation kehittämistä. Tekes voi tarjota tähän työorganisaatioiden kehittämisen rahoitusta, jolla yritys voi kehittää johtamista, toimintatapoja tai työmenetelmiä.

MTL:n uutinen: Timo Niemisestä Suomen markkinointihenkisin insinööri