VTV:n tarkastuksen vaikutukset Tekesin toimintaan

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuskertomus valtionavustuksista sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa kohdistui useisiin rahoittajiin, yhtenä myös Tekesiin. Osa VTV:n havainnoista johtaa toimenpiteisiin Tekesissä, osasta Tekes on eri mieltä.

Toisin kuin VTV väittää, Tekesin rahoitukseen sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeisiin ei liity epäselvyyksiä. Tekesin myöntämä tutkimus- ja kehitysrahoitus on Suomen lainsäädännön ja Euroopan komission säädösten mukaista. Hankintalaista VTV:llä on eri käsitys kuin lain valmistelijoilla, lain asiantuntijoilla ja Tekesillä.

Tekes ei ole ulkoistanut julkisen vallan käyttöä ulkopuolisille ohjelmakoordinaattoreille, vaan hoitaa itse kaikki rahoituksen valmisteluun, päätöksentekoon ja maksatukseen liittyvät tehtävät. FinnWell-ohjelman rahoituksesta ja tuloksista VTV antaa aivan väärän kuvan.

Kolme VTV:n huomautuksista johtaa toimenpiteisiin:

  • VTV:n huomautus rahoituspäätösten kirjallisten perustelujen liian yleisestä tasosta on oikeutettu. Tekes muuttaa toimintaansa niin, että rahoituspäätökset perustellaan asiakkaille yksityiskohtaisemmin myös kirjallisesti. Suullisesti näin on jo tehty.
  • Tekes käynnistää kuntayhteisöjen hankkeiden jälkitarkastukset samoin kuin yritysten hankkeissa jo tehdään
  • Tekes on käynnistänyt VTV:n pyytämät neljä selvitystä.

Kaksi VTV:n huomautusta liittyy asioihin, jotka Tekes on itse muuttanut jo useampi vuosi sitten:

  • Kuntayhteisöjen hankkeiden rahoituksessa Tekes toimii nykyisin tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa.
  • Asioiden sähköinen dokumentointi on nykyisin asianmukaisessa kunnossa.

Tekesin yksityiskohtaisemmat kannanotot käyvät ilmi oheisista tiedostoista.

Tiivistelmä: Tekesin toiminta julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä (pdf)

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa (pdf)

Lisätietoja

Esa Panula-Ontto
esa.panula.ontto (at) tekes.fi