Vigo-ohjelman kasvuyritykset keränneet 130 miljoonaa euroa sijoituksia

Vigo tavoittelee yli 200 miljoonan euron yksityisiä sijoituksia seuraavien vuosien aikana.

Kasvuyritysten rahoitusta ja kansainvälistymistä vauhdittavan Vigo-ohjelman kasvuyritysten saamat suorat pääomasijoitukset ylittivät sadan miljoonan euron rajan kesäkuun lopussa. Kun mukaan lasketaan myös rahastositoumukset ja irtaantumiset, on sijoituspäätöksiä tehty ohjelman kohdeyrityksiin 130 miljoonalla eurolla.

Kiihdyttämöiden portfolio on kasvanut yhteensä kuuteenkymmeneen yritykseen, joita tukee neljäkymmentä kiihdyttämöiden kokenutta sarjayrittäjää.

"Ohjelman keskeisenä päämääränä on saada yksityinen pääoma kiinnostumaan kasvuyrityksistä uudistamalla pääomasijoitustoimintaa kiihdyttämöt omistavien ja niissä päätoimisesti toimivien sarjayrittäjien voimin. Tavoitteena on saada kuuden vuoden aikana yli 200 miljoonan euron yksityiset sijoitukset kiihdyttämöiden kohdeyrityksiin ja rahastoihin. Ohjelma on hyvässä vauhdissa tavoitteen saavuttamisessa," iloitsee Seppo Ruotsalainen Vigo-ohjelmaa Tekesin toimeksiannosta koordinoivasta Profict Partners Oy:stä.

Vuonna 2009 käynnistettyä Vigo-ohjelmaa laajennettiin huhtikuussa viidellä uudella kiihdyttämöllä, joita on nyt yhdeksän. Hankitusta rahoituksesta on 60% on yksityistä, josta puolet on tullut Suomen ulkopuolelta bisnesenkeleiltä ja riskisijoitusyhtiöiltä.

Esimerkkejä Vigo-ohjelmaan kuuluvista menestystarinoista ovat mm. ZenRoboticsin ja Blaastin saamat kansainväliset pääomasijoitukset sekä pelifirma Supercellin menestys.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2009 käynnistämän Vigo-kiihdyttämöohjelman tavoitteena on luoda Suomeen uusia kasvuyrityksiä sekä nopeuttaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tarkoituksena on sitouttaa kokeneet liiketoiminnan osaajat mukaan kehittämään ja kasvattamaan uusia innovatiivisia yrityksiä ja hankkia niille merkittäviä kotimaisia ja kansainvälisiä pääomasijoituksia. Tavoitteena on myös tehostaa ja uudistaa Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden toimintaa. Julkisina rahoittajina mukana ovat Tekes ja Finnvera. Vigo-ohjelman toteutusta ja kehittämistä ohjaa TEM:n asettama ohjausryhmä ja sen toimeenpanosta vastaa Tekes, jonka toimeksiantoon perustuen ohjelmaa koordinoi Profict Partners Oy.
www.vigo.fi