Vesiala verkottui – tähtäin maailmanmarkkinoihin

Tekesin Vesi-ohjelma verkotti ja lisäsi merkittävällä tavalla alan yritysten ja tutkimusryhmien yhteistyötä. Suomalaisen vesiosaamisen vahvuudet löytyivät teollisuuden vesien ja jäteveden käsittelystä sekä ICT:n hyödyntämisestä.

"Smart Water nousi Vesi-ohjelman keskeisimmäksi teemaksi. Jopa 70 prosenttia Vesi-ohjelmassa mukana olleista pk-yritysten ja tutkimuslaitosten projekteista on tavalla tai toisella koskettanut ICT-teknologian hyödyntämistä. Kohteina ovat olleet muun muassa vedenlaadun mittaus ja monitorointi sekä datan analysointi ja prosessien optimointi", kertoo Vesi-ohjelman päällikkö Tuomas Lehtinen.

Esimerkiksi TTS Ciptec Oy kehitti Vesi-ohjelmassa mittalaitteen, jolla voidaan optimoida meijereiden ja elintarviketeollisuuden prosessilinjojen pesuja. TTS-Ciptecin liikevaihdosta jo yli 90 prosenttia tulee ulkomailta. Liqum Oy on kehittänyt reaaliaikaisen vedenlaadun analysointi- ja raportointipalvelun ja Sofi-Filtration Oy huoltovapaan kirkastussuodattimen nesteiden ja kiintoaineiden erotukseen teollisessa suodatuksessa.

Tutkimuksellisesti mielenkiintoisia projekteja olivat muun muassa järvien vedenlaatupalvelu, rankkasateiden hälytysjärjestelmä, tulvariskien mallinnus- ja kartoitusmenetelmät sekä kaivosvesien metallipitoisuuksien mittausjärjestelmä.

"Tekes edellytti, että Vesi-ohjelman kussakin tutkimusprojektissa oli mukana useita tutkimusorganisaatioita, kansainvälistä yhteistyötä ja vahva edustus elinkeinoelämästä. Monissa tutkimusprojekteissa päästiin hyviin tuloksiin ja nyt toivomme, että näille löytyisi kaupallistajia."

Hyvä osoitus alan verkottumisesta on myös ohjelman aikana syntynyt Kemira Oyj:n ja VTT:n vesitutkimuksen huippuosaamiskeskus SWEET, joka kokoaa yhteen suomalaista vesiosaamista niin pk-yrityksistä kuin tutkimusorganisaatioista.

Apua pk-yritysten vientiponnisteluihin

Vesialan kansainvälisillä markkinoilla liikkuu vuosittain huimat 450 miljardia US-dollaria. Vesiliiketoiminta on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista aloista maailmalla.

"Vesialan kilpailukyvyn parantamisen suhteen meidän pitää tehdä vielä paljon töitä. Suurin osa alan toimijoista on erittäin pieniä yrityksiä. Ohjelman aikana tarjosimme yrityksille runsaasti tukea ja valmennusta tarvelähtöisen innovaatioprosessin sisäistämiseen ja omaan innovaatioon liittyvän myyntipuheen laadintaan, jolla ne voivat vakuuttaa sijoittajat ja yhteistyökumppanit. Vientiin pitää tähdätä. Tässä on tukena myös vesialan toimijoiden vuonna 2009 perustama Finnish Water Forum", painottaa Lehtinen.

Tekesin strategiassa älykkäät vesiratkaisut ovat myös jatkossa tärkeällä sijalla. Näihin suunnataan toimia muun muassa Green Growth, Green Mining ja Groove -ohjelmien kautta.

Päättyvän Vesi-ohjelman kokonaisrahoitus vuosina 2008−2012 oli noin 93 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus oli noin 43 miljoonaa euroa. Ohjelmassa on rahoitettu 95 yritysprojektia ja yli 30 tutkimusprojektia.

Lisätietoja

Tuomas Lehtinen
ohjelman päällikkö
Tekes
puh. 029 50 55695
tuomas.lehtinen (at) tekes.fi

Anne Salminen
ohjelman koordinaattori
Pöyry Finland Oy
puh. 010 332 6416
anne.salminen (at) poyry.com

www.tekes.fi/vesi