Veli-Pekka Saarnivaara eläkkeelle, Pekka Soini Tekesin ruoriin

Pekka Soini aloittaa Tekesin pääjohtajana 1.9.2012, kun nykyinen pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara jää eläkkeelle. Vahdinvaihtotilaisuudessa he puntaroivat Tekesin haasteita nykyisessä taloustilanteessa.

"Talouskehityksessä korostuu kolme haastetta: kasvu, kasvu ja kasvu. Suomen menestystekijät ovat olleet nopeus, ketteryys ja edelläkävijyys. Nyt pitää katsoa avoimesti eteenpäin ja suunnata yritys edellä kohti kasvua. Innovaatiot ovat Suomelle tärkeää polttoainetta. Hallitus lisää 300 miljoonan euron panokset innovaatioiden ja kasvun edistämiseen. Muutoksessa Tekesillä on eturivin paikka toimia", elinkeinoministeri Jyri Häkämies sanoi pääjohtajien vahdinvaihtotilaisuudessa.

"Kasvusta yli puolet tulee tuottavuuden kasvusta. Etlatiedon selvityksen mukaan Tekesin rahoitus nopeuttaa yritysten tuottavuuden kasvua. Tekesin rahoitusta saaneissa yrityksissä jalostusarvo, työllisyys ja tuottavuus kasvoivat verrokkiryhmää paremmin," Veli-Pekka Saarnivaara kertoi hiljattain valmistuneen selvityksen tuloksista. Selvityksessä Etlatieto vertasi Tekesin rahoitusta saaneita pk-yrityksiä vastaavanlaisiin yrityksiin, jotka eivät olleet saaneet Tekesin rahoitusta.

"Innovaatiot ratkaisevat. Suomen voimavarana on erilaisten osaamisalueiden yhdistäminen. Jatkossa Tekes voi toimia niin, että fasilitoimme ja liimaamme vielä enemmän erilaisia osaamisia yhteen", Pekka Soini kuvaa Tekesin uusia mahdollisuuksia kasvun vauhdittamiseen.

Hän näkee Tekesille sopivia toiminnan paikkoja myös yritysmyönteisen ilmapiirin vahvistamisessa ja erilaisten kokeilujen ja konseptien rahoittamisessa.

"Tekesin ei kuitenkaan pidä mennä markkinaehtoisen toiminnan alueelle", Pekka Soini muistuttaa.

DI Pekka Soini (52) on toiminut vuodesta 2008 Nokia Siemens Networksin Suomen maajohtajana ja globaalina kehitysjohtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Nokia Siemens Networksin strategian kehitysjohtajana, Nokia Telecommunicationsin liiketoimintayksiköiden ja systeemikehityksen vetäjänä sekä yrityksen myynti- ja markkinointijohtajana ja liiketoiminnan kehityspäällikkönä Yhdysvalloissa. Pekka Soinilla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus globaalisti toimivan suuryrityksen johtotehtävistä sekä vahva yrityskokemus ja -tuntemus.

TkT Veli-Pekka Saarnivaara (65) on toiminut 25 vuotta Tekesissä, näistä viimeiset 12 vuotta pääjohtajana. Tekesin alkuvuosinaan Saarnivaara toimi rakennusteknologian jaoston johdossa, sittemmin koko tuotanto- ja energiateknologian yksikön johtajana ja viime vuodet ennen pääjohtajakauttaan rahoitusprosessista vastaavana johtajana. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Suomen Rakennusinsinöörien Liiton teknisenä johtajana, Statens väg- och trafikinstitutin tutkijana Ruotsissa ja Teknillisessä korkeakoulussa yliassistenttina ja apulaisprofessorina.

Tekesin rahoitus nopeuttaa yritysten tuottavuuden kasvua