Valistuneet asiakkaat vaativat ekotehokkuutta

Rakennusten energiatehokkuus merkitsee muutakin kuin eristeiden lisäämistä. Kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät voivat valinnoillaan vaikuttaa tilojensa energiatehokkuuteen. Samalla luodaan kysyntää kestävän kehityksen mukaisille ratkaisuille.

Tekesin rakennetun ympäristön ohjelmien kehitysprojekteissa on keskitytty rakentamisen ja kiinteistönhoidon energiatehokkuutta edistävien toimintamallien ja kokonaisratkaisujen kehittämiseen sekä monitieteelliseen osaamiseen ja eri toimialojen väliseen yhteistyöhön.

Kestävä yhdyskunta-, Tila- ja Rakennettu ympäristö -ohjelmissa luotuja uusia energiatehokkuusratkaisuja, -toimintamalleja ja -palveluita esitellään Energiatehokkaat ratkaisut -julkaisussa.

"Olemme halunneet vahvistaa valistuneen asiakkaan roolia, jotta laadukkaille ja kestävän kehityksen mukaisille toimintatavoille ja ratkaisuille syntyisi kysyntää. Paremmin hallitut hankinta- ja rakentamisprosessit ovat avainasemassa energiatehokkuuden parantamisessa", toteaa Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö Virpi Mikkonen Tekesistä.

Uudenlaisten hankintamallien lisäksi erityisesti käyttäjien tarpeet synnyttävät kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Esimerkiksi ISS palvelut Oy on kehittänyt uusia toimitilapalveluita, joilla voidaan vähentää tilojen aiheuttamia vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Esimerkkikohteessa Suomen Hewlett-Packardin pääkonttorissa on saatu hiilidioksidipäästöjä pudotettua 800 tonnilla vuonna 2010. Samalla päästiin merkittäviin sähkön, lämmön ja veden kulutuksen säästöihin käymällä läpi toiminnot ja ISS:n tuottamat palvelut.

Suomen ensimmäiset nollaenergiatason kerrostalot

"Rakentamisen energiatehokkuutta soveltavissa konsepteissa yhdistyvät rakenteelliset ja talotekniset ratkaisut sekä paikallinen energiantuotanto. Tekesin ohjelmissa kehitetyt ja pilotoidut toimintamallit näyttävät suuntaa, miten myös olemassa olevaa kiinteistökantaa tullaan jatkossa uudistamaan", Virpi Mikkonen jatkaa.

Järvenpään Mestariasuntojen ja Kuopion opiskelija-asuntojen rakennuttamat asuintalot ovat ensimmäiset nollaenergiatason kerrostalot Suomessa.

"Matala- ja nollaenergiarakentaminen sekä -korjaaminen edellyttävät uudenlaista osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa niin suunnittelijoilta, rakentajilta kuin kiinteistön huoltajilta. Siksi ohjelmissa on korostettu monialaista osaamista ja yhteistyötä."

Tulevaisuuden energiaratkaisuissa painottuu paikallinen ja uusiutuviin perustuva energiantuotanto. Esimerkkejä innovatiivisista uusiutuvan energian tuotantotavoista ovat muun muassa Aurubiksen julkisivuun integroidut aurinkokeräimet Porin uimahallissa, samoin kuin maalämmön hyödyntäminen isoissa teollisuuskohteissa.

Lisätietoja

Virpi Mikkonen, Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö
puh. 029 50 55930, virpi.mikkonen (at) tekes.fi

Katso videot Kestävä yhdyskunta- ja Tila-ohjelmien tuloksista.
Tutustu Tekesin ohjelmien tutkimus- ja kehitysprojektien tuloksiin: www.hankegalleria.fi