Tekesin SymBio-ohjelma vauhditti yritysten liiketoiminnan kasvua

Biotekniikan sovellusten kehittäminen ja käyttöönotto lisäsi Tekesin SymBio-ohjelmaan osallistuneiden yritysten vuosittaista liikevaihtoa ainakin 300 miljoonalla eurolla.

Tekesin SymBio – Biotekniikasta tuotantoon -ohjelman tavoitteena oli edistää bioteknologisten sovellusten siirtymistä yritysten käyttöön laajasti eri teollisuudenaloilla. Tuloksista kerrottiin tänään tiistaina Helsingissä pidetyssä loppuseminaarissa.

Ohjelmassa rahoitettiin yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kehittämistyötä 65 miljoonalla eurolla, josta Tekesin osuus oli yhteensä 32 miljoonaa euroa ja osallistujien oman rahoituksen osuus saman verran.

"Noin kolmannes ohjelman projekteista on yhä kesken, joten niiden perusteella syntyvää liikevaihtoa on vielä vaikea arvioida. Jo päättyneiden projektien tuloksena arvioidaan syntyvän yhteensä noin 300 miljoonaan euron edestä liikevaihtoa vuosittain. Tästä suurin osa syntyy pk-yritysten toiminnan tuloksena", kertoo SymBio-ohjelman päällikkö Teppo Tuomikoski.

SymBio-ohjelman rahoittamissa projekteissa kehitettiin konkreettisia ratkaisuja ja sovelluksia teollisen tuotantoon metsäteollisuuden, paperiteollisuuden, lääketeollisuuden, kemianteollisuuden, kaivosteollisuuden ja elintarviketeknologian aloilla. Sen myötä lisättiin myös eri teollisuudenalojen, kuten paperiteollisuuden ja entsyymiteollisuuden yhteistyötä. Lisäksi ohjelmassa panostettiin ympäristön puhdistukseen bioteknisin menetelmin.

Tuomikoski korostaa, että monet bioteknologian sovelluksista vaikuttavat läheisesti ihmisten arkeen.

"Esimerkiksi elintarviketeollisuuden hankkeissa on parannettu elintarvikkeiden rakennetta tai makua tai alennettu tuotteiden valmistusprosessin hintaa. Toinen hyvä esimerkki on alhaisessa lämpötilassa toimivien pesuaine-entsyymien kehitys. Myös kaikki ympäristön puhdistukseen liittyvät projektit tulevat lähelle arkeamme."

Uusi klusteri tiivistää yhteistyötä

SymBio-ohjelman projekteissa on syntynyt merkittävä määrä uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja palvelutuotteita sekä vahvaa akateemista tutkimusosaamista ja verkostoja, jotka jatkavat toimintaansa ohjelman päättyessäkin.

"SymBio-ohjelma on parantanut Suomen osaamista bioteknologiassa. Mikrobeja osataan käyttää monimutkaisiin synteeseihin ja entsyymien ominaisuuksia pystytään muuttamaan erilaisiin prosesseihin. Uusi osaaminen laajentaa bioteknologian käyttömahdollisuuksia useilla teollisuuden aloilla. Tältä pohjalta voimme tulevaisuudessa rakentaa bioteknologiasta Suomelle uutta kilpailukykyä", sanoo SymBio-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Matti Harju Valiolta.

Tekesin Symbio-ohjelman päättyessä vetovastuu siirtyy teollisuudelle. Suomeen perustetaankin parhaillaan teollisuuden johdolla teollisen biotekniikan klusteria (IBC Finland), jossa teollisuuden eri alat ja bioteknologian tutkimuslaitokset tiivistävät yhteistyötään.

"Tavoitteena on edistää bioteknologian osaamista ja teollisten sovellusten käyttöönottoa Suomessa. Toivomme, että IBC-klusteri johtaa myös teollisuuden alojen rajat ylittäviin sovelluksiin ja yhteistyöyrityksiin", Harju sanoo.

Lisätietoja

SymBio-ohjelman päällikkö Teppo Tuomikoski
puh. 050 5577 749
teppo.tuomikoski (at) tekes.fi

SymBio-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Matti Harju
puh. 050 384 0157
matti.harju (at) valio.fi

Ohjelman tuloksia case-esimerkkeinä