Tekesin Sapuska-ohjelma sai pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset kansainvälistymään

Elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistymistä edistänyt Tekesin Sapuska-ohjelma oli ensimmäisten joukossa avaamassa ovia Venäjän vaativille markkinoille. Ohjelma päättyy vuodenvaihteessa, mutta Tekesin hankerahoitus jatkuu ja elintarvikealan organisaatioille löytyy palveluja Tekesin muista ohjelmista.

Sapuska-ohjelmasta ehti ohjelmakauden aikana tulla elintarvikealalla brändi. Ohjelma lisäsi huimasti Tekesin tunnettuutta pienten ja keskisuurien elintarvikeyritysten keskuudessa ja niiden kynnys lähestyä Tekesiä on madaltunut. Käsitys Tekesistä elintarvikealan kehittäjänä on ohjelman aikana muuttunut selvästi myönteisemmäksi. Kohdeyrityksille tehdyssä mielipidekyselyssä todettiin muun muassa ohjelman lähtökohdan ja asenteen olevan oikea alan pk-yritysten tarpeita ajatellen.

Sapuska on silottanut tietä Venäjälle ja muualle lähialueille

Sapuskan käynnistyessä neljä vuotta sitten elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistymispolkua pidettiin mutkaisena. Numeroiden valossa ohjelma on kuitenkin onnistunut hyvin.

Tekes rahoitti Sapuska-ohjelmassa lähes 100 yrityshanketta ja 18 tutkimushanketta. Kehityshankkeiden lisäksi ohjelma rahoitti liiketoiminnan kehittämisen mentorointia, johon osallistui nelisenkymmentä yritystä. Kansainvälistymispolulla auttavaa hankeaktivointipalvelua on käyttänyt 39 yritystä. Noin 40 yrityksille suunnatun tapahtuman lisäksi lähimarkkinoille pääsyn taktiikoita avanneelle kuudelle opintomatkalle osallistui viitisenkymmentä yritystä. Ohjelman kokonaisvolyymiksi muodostuu tästä kokonaisuudesta 30 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitusta on noin puolet.

"Kun Sapuska käynnistyi neljä vuotta sitten, elintarvikealalla kaikki puhuivat siitä, että Venäjälle on mentävä. Sapuska oli ensimmäisiä, jotka järjestivät yrityksille konkreettisia palveluja markkinoiden avaamiseen. Nyt palveluita tarjoaa iso kirjo eri tahoja. Venäjän lisäksi myös Ruotsi kiinnostaa pieniäkin elintarvikeyrityksiä", kertoo ohjelman päällikkö Kari Venäläinen Tekesistä.

Kova työ palkitsee kansainvälistymisessäkin

"Yrityskenttään on syntynyt kriittinen massa yrityksiä, joissa todella tapahtuu. On nähtävissä selkeitä kasvuprosesseja ja löytynyt yrityksiä, joissa kasvuun on syntynyt ihan uusi into. Toisaalta Sapuskassakin on ollut mukana yrityksiä, joissa on otettu kansainvälistymisen ensiaskelia ja sen jälkeen luovuttu kasvusuunnitelmista. Kansainvälistyminen etänä ei ole mahdollista: jos ulkomaisille markkinoille lähdetään, niin sitten on lähdettävä tosissaan", Venäläinen sanoo.

Lisätietoja

www.tekes.fi/sapuska

Kari Venäläinen, ohjelman päällikkö
Tekes
Puh. 029 50 26636
kari.venalainen (at) tekes.fi

Eeva-Liisa Lehto, ohjelman koordinaattori
Foodwest Oy
Puh. 040 825 5056
eeva-liisa.lehto (at) foodwest.fi