Tekesin ohjelmat vahvistivat ja kansainvälistivät Suomen digitaalista osaamista

Digitaalisuuden hyödyntäminen on keskeinen osa globaalia kilpailukykyä. Tekesin ohjelmat SPIN, VAMOS ja Verso keskittyivät hyvin tuloksin kansainvälisen ohjelmistoliiketoimintaosaamisen rakentamiseen tuotekehityksen lisäksi.

Maailma digitalisoituu vauhdilla ja väistämättä. Digitalisoitumisessa on huikeita liiketoimintamahdollisuuksia Suomelle, mutta myös haasteita. Suomi on ollut pitkään ja on edelleen kansainvälisellä huipulla tieto- ja viestintäteknologian koulutuksessa, tutkimuksessa, kehittämisessä ja enenevästi myös hyödyntämisessä. Globaali kilpailu kuitenkin kiihtyy jatkuvasti ja erityisesti Aasian maiden nopeasti kehittyvä osaaminen tuo haasteita aseman säilyttämiseksi myös tulevaisuudessa.

Tuoreessa 'Software, mobile solutions and games industry – Evaluation of Tekes' software related programmes' -selvityksessä käydään läpi Tekesin ohjelmistoalan ohjelmia SPIN (2000-2003) ja Verso (2006-2010), liiketoiminnan mobiileihin ratkaisuihin keskittynyttä VAMOSia (2005-2010), niiden vaikutusta Suomen ohjelmisto-osaamisen vahvistumiseen sekä alan toimintaympäristön kehittymistä kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomen ilmiömäisen menestynyt peliala ja Tekesin rooli sen takana on myös otettu tarkasteluun. Selvityksessä annetaan lisäksi toimenpide-ehdotuksia tulevaisuutta varten.

Kohti kasvua ja kansainvälisiä markkinoita

Suomen ohjelmistoala on kehittynyt Tekesin ohjelmien myötävaikutuksella teknologiapainottuneisuudesta kohti kasvavaa kansainvälistä palveluliiketoimintaa. Tekes myös uudisti palvelujaan merkittävästi niiden aikana.

Tuotekehityksen lisäksi panostettiin pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen tarjoamalla palveluja mm. niiden liiketoiminta-, markkinointi- ja viestintäosaamisen kehittämiseen. Alan kokeneet osaajat myös tarjosivat sparrausapua yrityksille. Toisaalta uudistuneiden palvelujen laaja kattavuus jäi osin epäselväksi asiakkaille.

Monelle nykyään menestyvälle yritykselle Tekesin rahoitus on ollut ratkaisevassa roolissa taloudellisesti heikkoina aikoina. Pelialan menestys on yksi esimerkki siitä, miten Tekesin pitkäjänteinen ja systemaattinen toiminta on vaikuttanut alan kehitykseen. Vuosittain rahoitus on ollut useita miljoonia euroja, alan toimijärjestöihin on pidetty tiiviit suhteet ja parhaillaan Tekes valmistelee pelialalle ohjelmaa.

Selvityksen tekivät Tekesin toimeksiannosta Gaia Consulting, Virebit ja FinnConcept.

Lisätietoja

Kaj Nordgren
tiedottaja, Tekes
puh. 029 50 55714
kaj.nordgren (at) tekes.fi