Tekesin ja UCLAn GAP-ohjelma edistää ennätystehokkaasti suomalaisyritysten kansainvälistymistä

Tekesin ja Kalifornian yliopiston UCLA:n yhteisponnistus Global Access Program GAP on todellinen kansainvälistymisen tehonyrkki suomalaisille pk-yrityksille. Riippumattoman yhdysvaltalaisen selvityksen mukaan ohjelma tuottaa poikkeuksellisen hyviä tuloksia. Ohjelman amerikkalaisjohtaja vierailee parhaillaan Suomessa etsimässä uusia menestyjiä.

GAP on Kalifornian yliopiston arvostetun bisneskoulun UCLA Anderson Schoolin koordinoima ohjelma, jossa työelämässä olevien MBA-opiskelijoiden tiimit laativat lopputyönään kansainvälisen liiketoiminnan kehittämissuunnitelmat ohjelmaan mukaan valituille yrityksille. Tekesillä on ollut yhteistyösopimus GAP-ohjelman kanssa vuodesta 1999 lähtien, ja Tekes maksaa osan ohjelman kustannuksista. Sopimuksen kautta ohjelmaan on valittu vuosittain kymmenkunta suomalaista yritystä. Mukana on yrityksiä myös muista maista.

GAP-ohjelma on tuoreen arvioinnin mukaan vuosina 2004–2011 luonut suomalaisille pk-yrityksille 143 uutta työpaikkaa ja kasvattanut suomalaista bruttokansantuotetta yli 20 miljoonaa euroa. Ohjelman kokonaiskustannukset Tekesille ovat olleet yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Varovaisena pidetty arvio GAP-ohjelman hyöty-kustannussuhteesta on 17:1, jota voi pitää poikkeuksellisen suurena. Selvityksen teki yhdysvaltalainen The Evidence Network, joka on erikoistunut innovaatiosuorituskyvyn arviointiin.

"Kannattaa lisäksi muistaa, että osa ohjelman kasvuvaikutuksista näkyy yritysten tuloksessa ja henkilöstökehityksessä vasta muutamien vuosien päästä", huomauttaa GAP-ohjelmaa Tekesissä koordinoiva asiantuntija Minh Lam.

Selvitykseen osallistuneista suomalaisyrityksistä 95 prosenttia kertoi suositelleensa tai aikovansa suositella ohjelmaa myös muille yrityksille. 90 prosenttia yrityksistä kertoi pitävänsä ohjelman tuloksia toiminnalleen hyvin tärkeinä tai äärimmäisen tärkeinä.

GAP-ohjelman vetäjä Bob Foster vierailee Suomessa

GAP-ohjelman johtaja, UCLA Anderson Schoolin professori Bob Foster vierailee Suomessa 8.–16.10. tapaamassa suomalaisia sidosryhmiä ja ensi vuoden GAP-ohjelmaan hakevia yrityksiä.

Bob Fosterilla on takanaan pitkä ura liike-elämän johtotehtävissä ja kahdeksan vuoden kokemus GAP-ohjelman johtamisesta. Foster kehottaa kasvua hakevia alkavia yrityksiä testaamaan markkinaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

"Viestini aloittaville teknologiayrityksille on selvä: tuote tai palvelu on saatava markkinoille nopeasti. Hanki todellisilta asiakkailta kokemukseen perustuvaa palautetta. Niin voitat asiakkaiden hyväksynnän tuotteelle ja saat selvitettyä liiketoimintamallin ja arvolupauksen toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden. Saat samalla selvitettyä, onko tuotteella olemassa kannattava markkina ja asiakkaat, jotka ovat valmiita maksamaan siitä", Foster neuvoo.

Kokemukset GAP-konseptista ovat olleet niin hyviä, että Lappeenrannan teknillinen yliopisto on ottanut saman toimintamallin käyttöön International Entrepreneurship Challenge -ohjelmassaan. Tekes on mukana IEC-ohjelman kehittämisessä.

Lisätietoja GAP-ohjelmasta

www.tekes.fi/info/gap

Katso video

Asiantuntija Minh Lam
Tekes
minh.lam (at) tekes.fi
puh. 050 5577 743