Tekesille lisää rahoitusvaltuuksia ICT-alan kehittämiseen

Hallitus on myöntänyt Tekesille kahdeksan miljoonaa euroa lisää ICT-alan kasvua tukeviin ratkaisuihin. Suomalaiseen tieto- ja viestintäteknologian osaamiseen panostetaan yhteensä lähes 13 miljoonaa euroa.

Elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen mukaan kyseessä on tärkeä alkusysäys ja ensiaskel Pekka Ala-Pietilän vetämän työryhmän työssä ICT-puolelle.

"Työryhmä jatkaa vielä työtään, joten vuoden loppupuolella saadaan ehdotuksia pidempiaikaiseen ICT-alan kehittämiseen. Lisäksi odotamme valtiovarainministeriöltä tarkempia ehdotuksia jo sovittuun 300 miljoonan euron kasvupakettiin. On selvää, että uuden kasvun tukeminen on koko hallituskauden tärkeimpiä asioita ja sitä työtä tehdään jatkuvasti", Häkämies toteaa.

Tekesin osuudesta kuusi miljoonaa euroa suunnataan pk-yritysten verkkomyynnin- ja mainonnan ja kaksi miljoonaa älykkäiden kaupunkiympäristöjen kehittämiseen.

Muusta rahoituksesta runsas neljä miljoonaa euroa suunnataan mm. uudenlaisen pilvipalvelulaboratorion ja 0,5 miljoonaa ICT- sekä media-alan osaamis- ja yhteistyöverkoston perustamiseen.

Lue lisää