Tekes tukee työpaikkojen syntymistä tieto- ja viestintäalan murroksessa

Suomi on joutunut suureen rakennemuutokseen tieto- ja viestintäalan tapahtumien seurauksena. Tekesin tavoitteena on hyödyntää työpaikkansa menettävien osaaminen liiketoimintojen uudistuksessa ja synnyttämällä uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

"ICT-alan rakennemuutos ja Nokian ilmoittamat henkilöstön vähennykset vaikuttavat merkittävästi Suomen talouteen ja kymmeniin tuhansiin ihmisiin. Tekes pyrkii kaikilla käytettävissään olevilla keinoilla tukemaan uusien työpaikkojen syntymistä ja siten tarjoamaan mahdollisuuden työpaikkansa menettävien korkeatasoisen osaamisen hyödyntämiseen", sanoo Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara.

Hallitus on jo käynnistänyt toimenpiteitä rakennemuutoksen vaikutusten lieventämiseksi ja sopinut 300 miljoonan euron kasvupaketista, johon sisältyy mm. tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä yksityisten pääomasijoitusten verokannustimet. Tässä yhteydessä Tekes tukee innovaatioihin perustuvan uuden liiketoiminnan syntymistä. Suomalainen ICT-osaaminen on edelleen maailman huipputasoa.

Osaamisesta uusia yrityksiä ja työpaikkoja

Technopoliksen, Tekesin ja Nokian Innovation Mill -hanke synnyttää suomalaisyritysten tuottamia uusia tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille ja tarjoaa mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

"Kaikille Nokian Bridge-ohjelmaan osallistuneille tarjotaan mahdollisuus osallistua Innovation Mill -hankkeeseen. Innovation Mill on luonut Suomeen kolmessa vuodessa yhteensä noin 250 uutta työpaikkaa, 26 uutta yritystä sekä kerännyt yli 4 miljoonaa euroa riskipääomaa", kertoo Tekesin toimialajohtaja Kari Tilli.

"Kasvuvaiheeseen päässeille yrityksille Tekes voi tarjota nuorten innovatiivisten yritysten rahoitusta", Tilli jatkaa.

"Seuraavan vuoden aikana Innovation Millissä pyritään 100 uuden yrityksen käynnistymiseen ja 400 uuden työpaikan luomiseen", Saarnivaara sanoo.

Tuoreen Ohjelmistoyrityskartoituksen mukaan pk-ohjelmistoyritykset ovat viime aikoina palkanneet 650–850 Nokialta tai sen alihankkijoilta lähtenyttä ohjelmistoalan osaajaa, joiden toimesta on perustettu jo noin 180 uutta eri toimialojen yritystä. Tekes on rahoittanut useita näistä yrityksistä.

Näillä Tekesin erityistoimenpiteillä on kolmen vuoden aikana syntynyt lähes 600 uutta työpaikkaa. Olemassa olevien yritysten ja liiketoimintojen uudistuminen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä on vähintään yhtä tärkeää.

Kaiken kaikkiaan Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen laajemmat vaikutukset näkyvät muutaman vuoden viiveellä.

Lisätietoja

Kari Tilli
Toimialajohtaja
Tekes
p. 029 50 55850
kari.tilli (at) tekes.fi

Lisää aiheesta: Innovation Mill -hankkeeseen mukaan joukko suomalaisia pörssiyrityksiä

Suomen ohjelmistoala kasvussa