Tekes panosti lääketeollisuuden toimintatapojen uudistamiseen

Tekesin Pharma – Kilpailuetua uusista toimintatavoista -ohjelmassa rahoitettiin lähes 80 yritys- ja julkisen tutkimuksen hanketta yhteensä noin 30 milj. eurolla. Vuosina 2008-2011 toiminut ohjelma tuli päätökseensä tänään pidetyssä loppuseminaarissa. Ohjelma tuki toimialan kehittymistä, suomalaista erityisosaamista sekä alan kansainvälistymistä.

"Ohjelman yksi merkittävimmistä saavutuksista oli saattaa kliinisen lääketutkimuksen toimijat hyvään yhteistyöhön. Ohjelma paransi myös kliinisen lääketutkimuksen kilpailukykyä käynnistämällä yliopistosairaanhoitopiirien kansallisen toimintamallin kehityshankkeen", kertoo Pauli Saarenketo, Pharma-ohjelman päällikkö.

Ohjelmassa kehitettiin lääketeollisuutta uudistavia ja tehostavia toimintatapoja ja työkaluja. Samalla ohjelmassa tuettiin yritysten liiketoimintaosaamisen kehittymistä. Ohjelma rakensi myös yritysten ja tutkimusryhmien yhteistyöverkostoja. Lisäksi se nosti esille palveluyritysten roolia tulevaisuuden verkottuneessa liiketoiminnassa.

Pharma-ohjelma edisti myös yksilöllisen terveyden ja hyvinvoinnin toimintaympäristön kehittymistä Suomessa useiden tilaisuuksien ja alan tutkimustoimintaa uudistavien hankkeiden kautta.

Ihminen voi hyvin kun henkinen ja fyysinen terveys ovat kunnossa. "Elinvoimainen ihminen" on valittu Tekesin yhdeksi kuudesta strategisesta painopistealueesta, jossa keskeisinä osa-alueina ovat terveyden edistäminen, terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen sekä työhyvinvointi ja vapaa-aika osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Terveyden ja hyvinvoinnin toimiala on suuressa murroksessa kaikkialla maailmassa tähdäten entistä kokonaisvaltaisempaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. "Julkisen ja yksityisen sektorin entistä vahvempi sitoutuminen yhteiseen kehittämiseen sekä tekemään asioita uudella, entistä fiksummalla tavalla avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä antaa suomalaisille toimijoille merkittävää kilpailuetua vastata tähän globaaliin haasteeseen", kertoo Tekesin bio-, lääke- ja elintarviketuotantoalueen toimialajohtaja Minna Hendolin.

Tekes edistää jatkossakin aihepiiriin strategisen tutkimuksen, liiketoiminnan ja palvelujärjestelmien kehittymistä Suomessa.

Loppuraportti: Pharma – Kilpailuetua uusista toimintatavoista 2008-2011 (pdf)

Lisätietoja

Pharma-ohjelman päällikkö
Pauli Saarenketo
Tekes
puh. 050 395 2565

Toimialajohtaja Minna Hendolin
Tekes
puh. 050 5577 665

www.tekes.fi/pharma