Suomen ohjelmistoteollisuus edelleen kasvussa

Ohjelmistoala on ollut kolmen vuosikymmenen ajan ripeimmin kasvava toimiala Suomessa. Kasvun on ennustettu jatkuvan selvästi keskitasoa nopeammin myös tulevina vuosina yritysten tehostaessa ja kehittäessä toimintaansa.

Ohjelmistoalan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 5,4 miljardia euroa. Sillä työskentelee lähes 39 000 henkilöä noin 5 500 toimipaikassa. Merkittävin alatoimiala on ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, joka työllistää noin 22 000 henkilöä. Työllisyysnäkökulmasta koko ohjelmistoalaa voidaan pitää merkittävänä, sillä huomattavalla osalla alalla työskentelevistä henkilöistä on joko ammattikorkeakoulu- tai yliopistoasteen koulutus.

TEM:n, Suomen Yrittäjien ja Finnveran teettämän pk-yritysbarometrin mukaan ohjelmistoalan yritykset näkivät tulevan taloudellisen kehityksen pääosin hyvänä. Vajaa puolet kyselyyn vastanneista yrittäjistä näki liikevaihdon kasvavan tulevan vuoden aikana. Joka kolmas alan yrityksistä näki tilausten määrän kasvavan. Voimakkaasti kasvuhaluisia yrityksiä ilmoitti olevansa noin 12 prosenttia vastaajista (suomalaisten yritysten keskiarvo noin 8 %); 40 prosentilla on kasvuhalua mahdollisuuksien mukaan.

"Ohjelmistoalan yritykset ovat olleet Tekesin selvästi suurin asiakaskunta jo pitkään, ja ne ovat pääsääntöisesti nopeimmin kasvaneiden yrityslistojen, kuten Deloitte Technology Fast 50 ja Tivi 250, kärjessä. Tekesillä on useita alan kasvua ja kansainvälistymistä vauhdittavia palveluja, joita kehitetään jatkuvasti. Esim. PK.NET – Vauhtia verkosta -hankkeellamme halutaan kiinnittää pk-yritysten huomio tieto- ja viestintätekniikan ja ohjelmistojen hyödyntämiseen erityisesti uusien liiketoimintamallien käyttöönotossa sekä myynnin ja markkinoinnin tehostamisessa", sanoo toimialajohtaja Risto Setälä Tekesistä.

Myös Ohjelmistoyrittäjien toimitusjohtaja Rasmus Roiha on tyytyväinen tuloksiin: "Tutkimus vahvistaa jälleen kerran, että ohjelmistoteollisuus on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi, ja sen merkitys tulevaisuudessa on keskeinen. Ohjelmistot ovat niiden alojen joukossa, joiden varaan Suomen tulee rakentaa. Ohjelmistoala ja sen merkitys on kasvanut syntymästään lähtien, mutta vasta viime vuosina yhteiskunnallinen ymmärrys sen tärkeydestä on kasvanut."

Lue lisää

Ohjelmistoalan pk-barometri

Lue myös: Suomen ohjelmistoala kasvussa (Ohjelmistoyrityskartoitus 2012)