Rahoitusta liiketoiminnan uudistamiseen ICT-osaamisen avulla

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvion, jossa Tekesille myönnetään kuusi miljoonaa euroa pk-yritysten liiketoiminnan, erityisesti myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen uusimpia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja hyödyntämällä.

Kasvuhakuiset pk-yritykset ja erityisesti pienet yritykset voivat hakea PK.NET – Vauhtia verkosta -rahoitusta. Sen avulla voi selvittää, miten liiketoimintoja voi uudistaa uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä. Uusimman teknologian mahdollisuuksia voi käyttää ratkaisemaan haasteita myös muissa kuin perinteisissä myynnin ja markkinoinnin yhteyksissä, kuten asiakas- ja projektihallinnassa, pilvipalvelujen hyödyntämisessä ja myyntikonfiguraattorin perusvalmiuksien kehittämisessä.

PK.NET saattaa yhteen ICT:n osaajat ja tarvitsijat

PK.NET-hankkeissa avainasemassa on ICT-ammattilaisten työpanos. Yritys voi hankkia sen ostopalveluna tai rekrytoida ICT-osaajan yritykseensä. Rahoitus PK.NET-hankkeelle on enintään 100 000 euroa, 50 prosenttia projektin kustannuksista.

Yrityksen liiketoiminnalle tai toimialalle ei ole rajoituksia. Tavoitteena on parantaa yrityksen kilpailukykyä, kasvattaa myyntiä ja liiketoimintaa sekä lisätä kansainvälistymistä.

Lisätietoja

www.tekes.fi/info/pknet

Uusien asiakkaiden rahoitusneuvonta: rahoitustunnustelupalvelu