Miten Suomi menestyy vuonna 2030?

Miltä tulevaisuus näyttää Suomessa vuonna 2030? Olemmeko uusien innovaatioiden ja luovuuden ehdoton kärkimaa vai takapajula?

Näiden kysymysten pohtimiseen hallitus toivoo kansalaisten mielipiteitä, joita hyödynnetään hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelutyön aineistona. Tulevaisuusselonteon www.2030.fi -sivusto kokoaa blogaajien ajatuksia tulevaisuudesta. Selonteon aiheena on Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi vuonna 2030.

"Ministereillä tai hallinnolla ei voi olla kattavaa käsikirjoitusta tulevaisuudesta, vaikka siihen varaudutaankin monin tavoin", toteaa 2030-ministerityöryhmää vetävä elinkeinoministeri Jyri Häkämies.

Kansalaisten mielipiteitä ja ajatuksia on haluttu sosiaalisen median avulla kerätä jo ennakointivaiheessa.

Keskustelu kerätty 2030.fi-sivustolle

Äskettäin avatulle 2030.fi -sivustolle ilmestyy syksyn aikana tulevaisuuteen ja valittuihin teemoihin liittyviä kirjoituksia. Kuka tahansa voi ilmoittaa bloginsa mukaan sivustolle. Myös tulevaisuusselonteon ennakoinnin teemaryhmien puheenjohtajat ja jäsenet kirjoittavat sivustolla omaan teemaansa liittyvistä asioista.

Ennakointiprosessin tulokset julkaistaan sivustolla vuodenvaihteessa. Raporttiin tulee ennakointityön tuloksia sekä sitä keskustelua, pohdintaa ja vuorovaikutusta, mitä 2030.fi ja siihen liittyvät sosiaalisen median työkalut ovat herättäneet.

Ohjelmassa myös aluetilaisuuksia

Verkkosivuston lisäksi syyskuun ja lokakuun aikana järjestetään seitsemällä paikkakunnalla tilaisuuksia, joissa eri kansalaisryhmät ideoivat, keskustelevat ja pohtivat Suomen tulevaisuutta sekä mahdollisuuksia.

Tilaisuuksien paikkakunnat ja teemat ovat:

24.9.2012 Lappeenranta, niukkuuden mahdollisuudet
27.9.2012 Helsinki, tulevaisuuden taitajat
5.10.2012 Jyväskylä, hallinto mahdollistajaksi
8.10.2012 Oulu, uusi pohjoisen maantiede
9.10.2012 Vaasa, yritysten uudistuminen
17.10.2012, Turku, kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus
22.10.2012, Tampere, tulevaisuuden työelämä

www.2030.fi

Valtioneuvoston kanslian tiedote