Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan tehokkaasti kestävään kehitykseen

Kestäviin yhdyskuntiin pääseminen edellyttää maankäytön suunnittelussa ratkaisuja, jotka tukevat ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tavoitteita. Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmassa on rahoitettu hankkeita, jotka rohkaisevat uudistamaan ja kyseenalaistamaan nykyisiä käytäntöjä.

Kestävä yhdyskunta -ohjelmassa 2008–2012 luotuja uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja esitellään Kestävä maankäyttö -julkaisussa.

"Maankäytön suunnittelun päätökset vaikuttavat elinympäristöömme jopa satoja vuosia ja suuret ilmastohaasteet vaativat kokonaisvaltaista otetta suunnitteluun ja ohjaukseen. Nykyistä nopeampi edistyminen kohti kestävää kehitystä vaatii rohkeita päätöksiä kunnilta", toteaa Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö Virpi Mikkonen Tekesistä.

Edelläkävijäkunnat ovat jo käynnistäneet kunnianhimoisia ohjelmia hiilineutraaliuden ja rakentamisen nollaenergiatason saavuttamiseksi. Näistä hyvänä esimerkkinä ovat HINKU-kunnat, jotka ovat toteuttaneet satoja kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimia, joiden taustalla on nykytekniikka tai toimintatapojen muutos. Nämä kunnat ovat myös osoittaneet, että hiilineutraalius luo uudenlaisia kasvunäkymiä elinkeinoelämälle.

"HINKU-kunnat ovat myös hyvä esimerkki siitä, miten eri tavoin päästöjä voidaan vähentää. Vaikka tavoite on globaali, on ratkaisut aina räätälöitävä paikallisista lähtökohdista ja tutkittava, mitkä ovat tehokkaimpia keinoja missäkin", muistuttaa johtava tutkija Aija Staffans Aalto-yliopistosta.

Edellytykset tulevaisuuden hyvinvoinnille

"Teknologian kehittyminen mahdollistaa isojen askelien ottamisen, tarvitaan vain rohkeita päätöksiä. Maankäytön suunnittelussa tulee tehdä laaja-alaisia toimintamallien ja rakenteiden muutoksia, jämäkkyyttä tavoitteisiin ja niiden seurantaan sekä joustavuutta toteutustapaan. Meidän kannattaa luoda ympäristö, jossa uusia ratkaisuja voidaan testata ja kehittää. Tämä tarjoaa mahdollisuuden myös alan yrityksille liiketoimintaan globaaleilla markkinoilla", summaa Mikkonen.

Kaavoitus on poliitikkojen, virkamiesten, asiantuntijoiden, ympäristön käyttäjien ja toteuttajien joukkuepeliä, jossa pitäisi päästä lausuntojen antamisesta yhdessä tekemiseen ja parempaan vuorovaikutukseen. Esimerkkejä onnistuneista suunnitteluhankkeista, joissa yhteistyötä ja uusia käytäntöjä on sovellettu, on lukuisia.

Sipoon kunnan Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu, jossa avoimuus, vuorovaikutteisuus ja monialaisuus olivat keskeisiä periaatteita, on lisännyt myös Sipoon näkyvyyttä ja uskottavuutta. Asukkaiden aktivoinnilla ja osallistumisella on tärkeä rooli myös Tampereen ja Jyväskylän uusien asuinalueiden sekä Riihimäen Peltosaaren suunnittelussa.

Lisätietoja

Virpi Mikkonen, Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö
puh. 029 50 55930, virpi.mikkonen (at) tekes.fi

Katso video Kestävä yhdyskunta -ohjelman tuloksista.

Tutustu tutkimus- ja kehitysprojektien tuloksiin: www.hankegalleria.fi