Käyttäjälähtöinen tila – elämyksiä, toimivuutta ja wau-efektejä

Tulevaisuuden tiloilta odotetaan entistä enemmän elämyksellisyyttä ja viihtymistä. Virtuaalitilat avaavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia vapaa-aikaan ja työhön. Tulevaisuuden asukas käyttää ja omaksuu teknologioita sekä palveluja aivan uudella tavalla. Näihin teemoihin keskityttiin Tekesin Tila-ohjelmassa, joka lisäsi kiinteistö- ja rakennusalan käyttäjälähtöisyyttä.

Tekes on julkaissut kolme katsausta, joihin on koottu Tila-ohjelman 2008-2012 tutkimus- ja kehitysprojektien tuloksia: Muuttuva asuminen, Elämykselliset tilat ja Virtuaalitilat.

Tulevaisuuden asumiselle on leimallista pienasuntojen kasvava kysyntä ja yhteisöllisyys, joka ilmenee helposti saavutettavina yhteistiloina. Lähipalveluita on kehitettävä, jotta esimerkiksi lähiöt säilyvät elinvoimaisina. Lisäksi asuntojen on mahdollistettava se, että ihminen voi elää omassa kodissaan toimintakyvystään huolimatta elämänsä loppuun asti.

"Ihmiset tarvitsevat elämänkaarellaan erilaisia asumiseen liittyviä, kokonaisratkaisuiksi paketoituja palveluja. Tämä avaa mahdollisuuksia toimijoille, jotka osaavat yhdistää useita erilaisia palveluita talon perustuksista aina asunnon sisustukseen, pihaan ja vuosihuoltoon asti", kiteyttää Tila-ohjelman päällikkö Johanna Kosonen-Karvo Tekesistä.

Aavistuksen tulevaisuuden asumismuodoista voi löytää esimerkiksi opiskelija-asunnoista. Tila-ohjelmassa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas) toteutti yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin kanssa yhteisen projektin, jossa kehitettiin uusia malleja yhteisöllisen opiskelija-asumisen edistämiseen. Näillä lisättiin viihtyvyyttä ja opiskelijoiden mahdollisuutta vaikuttaa omaan asumiseensa.

"Wiktio Oy on kehittänyt Tila-ohjelmassa puolestaan konseptin, jonka avulla vanhoja arvorakennuksia voidaan muuttaa moderneiksi palvelutoiminnan keskuksiksi. Sen pilottikohteena toimi hoiva-asumisen monitoimikeskus Villa Jussoila Raumalla ja seuraava toteutuskohde on Huittisten Wanha Meijeri lähiympäristöineen", mainitsee Kosonen-Karvo.

Elämyksellinen tila kasvattaa asiakasvirtoja ja lisää myyntiä

Tila-ohjelman projektit ovat osoittaneet, että sillä miten kuluttajat kohtaavat tuotteet ja palvelut tilassa on suoraan vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn. Tilaan liittyvät ratkaisut vaikuttavat kuluttajan ostopäätökseen tai työntekijän työvireyteen. Sosiaalinen media on puolestaan avannut aivan uusia mahdollisuuksia kehittää yhteisöllisiä ja vuorovaikutusta edistäviä ratkaisuja vaikkapa julkisiin tiloihin.

Mozo Oy:n projektissa kehitettiin palvelu, jonka avulla myymälöille voidaan suunnitella elämyksellisiä tiloja. dSign Vertti Kivi & Co on puolestaan laatinut tilamallin, jonka avulla esimerkiksi hotelleille, ravintoloille ja yritysten pääkonttoreille luodaan houkuttelevia ja elämyksellisiä tiloja.

Tila-ohjelmassa on toteutettu myös useita onnistuneita muotoiluun liittyneitä projekteja. Lasilinkki Oy:n kehitysprojektin myötä lasijätettä hyödynnetään erilaisissa sisustusratkaisuissa. Graphic Concrete Oy on kehittänyt graafiseen betoniin liittyviä ratkaisuja, jotka soveltuvat esimerkiksi rakennusten julkisivuihin.

Virtuaalitilat tarjoavat uusia mahdollisuuksia liike-elämään

Tila-ohjelman projektit osoittivat, että virtuaalimaailmoihin liittyvät tekniset ratkaisut vaativat vielä kehittämistä, vaikka tekniikka on mennyt vauhdilla eteenpäin viime vuosina. Markkinoilla on ollut jo pitkään erilaisia virtuaalimaailman sovelluksia, mutta niiden käyttö on toistaiseksi jäänyt liike-elämässä vähäiseksi. Virtuaalimaailman ratkaisut soveltuvat kuitenkin hyvin nykyisiin liike-elämän toimintamalleihin, jossa yhdessä työskentelevät ryhmät koostuvat fyysisesti toisistaan kaukana olevista henkilöistä.

Tila-ohjelmassa oli useita projekteja, joissa kehitettiin lisättyä todellisuutta ja virtuaalimaailmoja hyödyntäviä suunnitteluratkaisuja. Ne mahdollistavat eri ratkaisujen simuloinnin ja visualisoinnin ennen lopullisia hankinta- tai investointipäätöksiä. Tästä on esimerkkinä UKI Arkkitehdit Oy:n käyttäjälähtöisten virtuaalitilojen suunnittelumenetelmä, jota hyödynnettiin sairaalarakennuksen suunnittelussa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.

"Yritykset ja tutkimuslaitokset ovat tehneet Tila-ohjelmassa ansiokasta yhteistyötä uudenlaisten tilaratkaisujen kehittämiseksi – myös käyttäjien ääntä on kuultu. Uusia ideoita ja niiden testaamista ei saa myöskään jatkossa piilottaa laboratorioihin, vaan mukaan kannattaa ottaa palveluiden hyödyntäjät", Kosonen-Karvo painottaa.

Lisätietoja

Johanna Kosonen-Karvo, Tila-ohjelman päällikkö, Tekes
puh. 050 5577 918, johanna.kosonen-karvo (at) tekes.fi

Katso video Tila-ohjelman tuloksista.

Tutustu tutkimustietoon: www.hankegalleria.fi