Isot strategiset tutkimusavaukset – haastavista ratkaisuista ja uudesta osaamisesta mahdollisuuksia elinkeinoelämälle

Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden isoja strategisia tutkimusavauksia. Keskeistä näille on visio uudesta, haastavasta ratkaisusta, joka loisi toteutuessaan laaja-alaisia uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle sekä kasvattaisi Suomen vetovoimaisuutta. Hankkeita tullaan rahoittamaan vuoden 2013 aikana rajoitetusti, korkeintaan viisi.

Isoja tutkimusavauksia haetaan Tekesin painopistealueilta, muuten teemoja ei ole rajoitettu.

Vision tulee sisältää:

  • mitä uutta liiketoimintaa uusi tieto ja osaaminen voisivat tuoda mukanaan
  • miten tulokset on mahdollista hyödyntää Suomessa
  • keinot, joilla päästään hyödynnettävissä olevalle osaamisen tasolle (keinojen ei tarvitse olla olemassa olevia ratkaisuja)

Haasteellisuus: Vision on oltava saavutettavuudeltaan haastava ja se vaatii tyypillisesti pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä. Hankkeen toteuttaminen luo osaamista, johon perustuen voidaan toteuttaa tällä hetkellä mahdottomilta tuntuvia asioita.

Vaikuttavuus: Vision toteutuessa vaikutus Suomen elinkeinoelämän uudistumiseen on oltava merkittävä ja laaja-alainen.

Toteutettavuus: Visio on selkeä ja niin konkreettisesti muotoiltu, että etenemisen tiekartta pystytään hahmottamaan. Tiekartassa on kuvattava myös ne mahdolliset toimintaympäristön haasteet (esimerkiksi lainsäädännön muutokset), jotka on ratkaistava projektin vaikutusten toteutumiseksi. Kuvauksessa on mukana tekijätahot, jotka visiota toteuttavat. Tutkimusavaukselle tarvitaan hyvä vetäjä, osaava tiimi ja toteuttavan organisaation johdon vahva sitoutuminen.

Yhteistyö ja laaja-alaisuus: Vision on oltava monialainen. Tekemisessä on hyödynnettävä paras kansainvälinen ja muu yhteistyö. Kumppanit rooleineen on myös kuvattava.

Hakuprosessi

Hakeminen alkaa tiiviillä vuoropuhelulla Tekesin kanssa. Siihen kannattaa varata riittävästi aikaa ennen hakemuksen jättämistä. Varsinaiset hakemukset pyydetään lähettämään helmikuun ja syyskuun hakuaikojen yhteydessä. Hankkeita tullaan rahoittamaan vuoden 2013 aikana rajoitetusti, korkeintaan viisi.

Kun Sinulla ja kumppaniverkostollasi on mielestänne merkittävä, edellä kuvattuihin kriteereihin sopiva aihe:

  • Ota yhteyttä ja valmistaudu esittelemän aiheesi. Kuinka aiheesi vastaa edellä kuvattuihin määritelmiin?
  • Valmistaudu iteratiiviseen prosessiin, jossa voidaan ehdottaa myös uusia näkökulmia aiheeseen. Seula on hyvin tiukka varsinkin loppuvaiheessa ja parhaat ehdotukset kilpailevat keskenään.

Ota yhteyttä yksikön johtajaan

Materiaalit ja prosessit
Jukka Leppälahti (029 50 55879)

Tuotteet, tuotantojärjestelmät ja valmistusprosessit
Rauli Hulkkonen (029 50 55893)

Bio- ja terveysteknologiat
Merja Hiltunen (029 50 55682)

Ohjelmisto- ja tietoliikenneteknologiat
Eero Silvennoinen (029 50 55813)

Sulautetut elektroniikkajärjestelmät
Marko Heikkinen (029 50 55773)

Ympäristötieto ja avaruussovellukset
Kimmo Kanto (029 50 55852)

Liiketoiminnan, muotoilun, käytettävyyden ja sisältöjen hallinnan osaaminen
Janne Viemerö (029 50 55848)

Rakennettu ympäristö ja turvallisuus
Ilona Lundström (029 50 55678)

Työelämän innovaatiot ja kehittäminen
Tuomo Alasoini (029 50 55940)

Palveluinnovaatiot
Tiina Tanninen-Ahonen (029 50 55894)

Kansainvälinen verkosto
(Finland Distinguished Professor Programme)
Kari Komulainen (029 50 55842)

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi (at) tekes.fi