Globaalin verkoston prosessiosaaminen konepajateollisuuden menestyksen avain

Liiketoiminta ei kehity pelkästään prosesseja tehostamalla. Niitä ja muita toimintamalleja on kyseenalaistettava jatkuvasti. Myös verkostoilla ja henkilöstöllä on merkittävä rooli.

GP4Variants-ohjelma kokosi vuosien 2010-2012 aikana yhteen tuotetiedon hallinnan ja verkostojohtamisen asiantuntijat suomalaisen konepajateollisuuden edelläkävijäyrityksistä ja ohjelmistopuolen järjestelmätoimittajista.

Ohjelmassa mukana olleet korostavat verkostotason prosessien, toimintamallien ja ihmisten merkitystä liiketoiminnan kehittämisessä. Yrityksissä asiantuntijat toimivat ristiriitaisten vaatimusten puristuksissa ja ovat usein "yksinäisiä susia" omassa organisaatiossaan.

Prosessien tehostamisen lisäksi on jatkuvasti kyseenalaistettava nykyisiä toimintamalleja ja rakennettava verkostoyrityksissä toimivia joustavia ratkaisuja. Samanaikaisesti palveluliiketoiminta haastaa tuotetiedon hallinnan yhteistyökumppanien ja erilaisten toimintamallien määrän kasvaessa räjähdysmäisesti.

Tekesin Digitaalinen tuoteprosessi -ohjelma rahoitti kahta GP4Variants-ohjelman projektia; Fudge – Tulevaisuuden tietomallit elinkaaren aikaisten tuoterakenteiden ja muutosten hallintaan ja Systems Engineering – PLM-integraatio. Projektit loivat siltaa varioituvien tuotteiden tuotteen elinkaaren hallinnan (PLM) käytäntöjen ja liiketoiminnan kehittämisen välille.

Palveluliiketoiminnan yleinen kasvu koneenrakennusteollisuudessa ja tuotteiden elinkaaren loppupään merkityksen kasvu ovat muodostaneet PLM-käytäntöihin aukkoja, joiden selvityksiin projektit keskittyivät. GP4Variantsissa yritysten välinen benchmarking ja verkoston syntyminen eri toimijoiden välille oli avaus alan osaamiskeskittymän muodostamisessa.

Lue Digitaalinen tuoteprosessi -ohjelman edustajan Juhani Lempiäisen raportti GP4Variants-ohjelman tuloksista (pdf). Kyseessä on Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy:n ensimmäinen päättynyt ohjelma.

Lue lisää (GP4Variants)