BioRefine-ohjelmassa toistakymmentä kärkihanketta lähellä kaupallistumista

Tekesin BioRefine-ohjelma on vahvistanut biomassan hyödyntämisen osaamista ja synnyttänyt biojalostamoihin liittyviä uusia sovelluksia ja tuotekonsepteja. Ohjelmassa syntyneistä teknologioista tai liiketoimintakonsepteista toistakymmentä on joko demonstraatiovaiheessa tai kaupallistamisen kynnyksellä.

"Muun muassa UPM:n, NSE Biofuelsin sekä Vapo/Forest BtL:n BioRefine-ohjelmassa kehittämät metsäbiomassan kaasutukseen perustuvat liikenteen biopolttoaineiden tuotantokonseptit ovat valmiita sovellettaviksi kaupalliseen kokoluokkaan. Konseptien erinomaisuudesta ja kansainvälisestä kilpailukyvystä kertoo se, että nämä kolme suomalaiskonsortiota jättivät hakemuksen EU:n NER 300 -hakuun ja kaksi hakemuksista valittiin parhaiden hankkeiden listalle", kertoo ohjelman päällikkö Erja Ämmälahti.

Ohjelman hankkeista pisimmällä kaupallistamisessa on Fortumin, Metson, UPM:n ja VTT:n konsepti, jossa raskasta polttoöljyä korvaavaa bioöljyä tuotetaan leijukerroskattilaan integroidussa laitoksessa. Bioöljyn tuotanto käynnistyy Fortumin voimalaitoksen yhteydessä Joensuussa vuonna 2013.

St1 puolestaan on valmistanut jo muutaman vuoden ajan polttoaine-etanolia elintarviketeollisuuden sivuvirroista ja jätteistä. Tätäkin kehitystyötä on tehty BioRefine-ohjelmassa.

Metsäbiomassan lisäksi uusia raaka-aineita

BioRefine-ohjelmassa rahoitetut uudet tutkimusavaukset keskittyivät biojalostamokonseptien raaka-ainepohjan laajentamiseen energiantuotannossa ja muussa teollisuudessa. Tutkimuskohteina ovat olleet mikrobiöljy, levät, syanobakteerit polttoaineen tuottajina sekä kalaöljy.

Uusiin raaka-aineisiin on tarttunut muun muassa Neste Oil, joka on käynnistänyt jätteistä ja tähteistä mikrobiöljyä valmistavan koelaitoksen Porvooseen ensimmäisenä Euroopassa. Mikrobiöljyn uskotaan olevan yksi lupaavimmista NExBTL-dieselin raaka-aineista.

"Onnistuessaan uudet raaka-ainelähteet voivat tarjota merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia teknologia- ja konseptivientinä sekä tarjota aiempaa kestävämpiä polttoainevaihtoehtoja", sanoo Erja Ämmälahti.

"Ensi vuonna Tekes käynnistää uusia aloitteita biotalouden alueelle. Muun muassa Biotalousspurtilla kannustetaan pk-yrityksiä samaan suuntaan, etsimään uusia biomassapohjaisia ratkaisuja nykyisten öljypohjaisten asemesta."

BioRefine-ohjelmassa on toteutettu yhteensä 110 tutkimus- ja kehitysprojektia ja ohjelman kokonaisvolyymi oli noin 250 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Ohjelman päällikkö Erja Ämmälahti
Tekes
erja.ammalahti (at) tekes.fi
puh. 029 50 55422

Ohjelman koordinaattori Tuula Mäkinen
VTT
tuula.makinen (at) vtt.fi
puh. 020 72 26597

www.tekes.fi/biorefine