Biomassan ja veden kestävästä käytöstä bisnestä

Tekesin päättyvät ohjelmat BioRefine – Uudet biomassatuotteet 2007-2012 ja Vesi 2008-2012 ovat merkittävä osoitus siitä, miten tärkeimpien luonnonvarojemme metsän ja veden innovatiivisesta hyödyntämisestä voidaan luoda uutta bisnestä Suomelle.

Ohjelmiin omilla hankkeillaan osallistuneet yritykset odottavat kehitystyön synnyttävän niille yhteensä vajaan kahden miljardin euron liikevaihdon lisäyksen vuoteen 2020 mennessä. Tämä merkitsisi tuhansia uusia työpaikkoja. Lisäksi liiketoimintaa ja työpaikkoja syntyy näiden yritysten alihankintaverkostossa.

Tulevaisuudessa liikevaihdon mahdollisuudet vielä kasvavat, kun nyt vasta tutkimusasteella olevat projektit yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa etenevät kaupallistumisvaiheeseen.

Luonnonvarojen kestävä käyttö on globaalisti yksi keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten elämään tulevaisuudessa. Kehittyvien maiden kasvu ja rajalliset luonnonvarat lisäävät entisestään kilpailua raaka-aineista. Samaan aikaan kuluttajat ovat valinnoissaan entistä eettisempiä. Uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiselle kestävällä tavalla ja korvaamaan öljypohjaisia tuotteita syntyy kova tarve.

Perinteinen prosessiteollisuus uudistuu biotalouden suuntaan

BioRefine-ohjelmassa on kehitetty uusia biomassaan perustuvia tuotteita. Vesi-ohjelmassa on puolestaan keskitytty uudistamaan vesihuollon liiketoimintaa, tuotteita ja palveluja sekä tuomaan esiin vesialan osaamistamme kansainvälisillä markkinoilla.

"Biomassan jalostus ja osin myös vesiala edustavat perinteistä suomalaista prosessiteollisuutta, joka on nyt uudistumassa biotalouden suuntaan. Tähän uudistumisen haasteeseen BioRefine- ja Vesi-ohjelma osaltaan ovat vastanneet", toteaa Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

"Valmistava teollisuus on myös jatkossa tärkeä osa Suomen innovaatiojärjestelmää. Meidän on kehitettävä sellaisia korkean jalostusarvon tuotteita ja palveluja, joita Suomessa kannattaa tehdä. Nämä luovat meille uutta, luontaista teollista toimintaa sekä kehitysympäristön, joka houkuttelee myös ulkomaisia investointeja Suomeen."

Tutkijat ja erikokoiset yritykset yhteisten kehitysprojektien ääreen

Poikkialainen toiminta on entistä tärkeämpää, sillä uudet innovaatiot syntyvät eri osaamisten yhdistelmistä. Toimialajohtaja Teija Lahti-Nuuttila painottaa, että Tekesin yksi tärkeimpiä tehtäviä myös jatkossa on saattaa erilaiset ja erikokoiset yritykset, samoin kuin tutkijat, yhteisten kehitysprojektien ääreen.

"BioRefine-ohjelmassa on ollut tiivistä yhteistyötä metsäklusterin ja energiateollisuuden kesken. Vesi-ohjelmassa ICT-ala on tarjonnut uusia ideoita vesihuoltoon ja tehokkaaseen vedenkäyttöön. Jopa 70 prosenttia Vesi-ohjelmassa mukana olleista pk-yritysten ja tutkimuslaitosten projekteista on tavalla tai toisella koskettanut ICT-teknologian hyödyntämistä", kertoo Lahti-Nuuttila.

Lisätietoja

Teija Lahti-Nuuttila
Toimialajohtaja
Tekes
Puh. 029 50 55873
teija.lahti-nuuttila (at) tekes.fi