Avoimesta tiedosta liiketoimintaa

Euroopan komissio on arvioinut julkisen tiedon avaamisen suoriksi taloudellisiksi tuotoiksi 40 miljardia euroa vuodessa. Tuore raportti käy läpi, miten Suomesta voisi tulla edelläkävijä avoimen tiedon hyödyntämisessä.

Julkishallinnon tietojen avaaminen on ajankohtainen aihe eri puolilla maailmaa. Suomessa Maanmittauslaitos avasi maastotietonsa toukokuussa 2012. Julkisen sektorin lisäksi tietojen avaaminen koskee yksityissektoria. Avoimen tiedon hyödyntämisen avulla odotetaan syntyvän pitkällä aikavälillä suuria taloudellisia hyötyjä ja uutta liiketoimintaa.

Suomi voisi olla edelläkävijä avoimen tiedon hyödyntämisessä. Tietojen avaaminen voi tarjota merkittäviä uusia mahdollisuuksia erityisesti pk-yrityksille.

Euroopassa on avattu laajasti maastotietoja Itävallassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Hollannissa. Itävallassa ja Espanjassa avaukset ovat kasvattaneet huomattavasti tietojen hyödyntämistä. Julkisiin tietoaineistoihin liittyvän liiketoiminnan liikevaihto on Espanjassa ollut arvioiden mukaan yli 550 miljoonaa euroa vuonna 2010. Toiminta on työllistänyt noin 5 000 henkeä yksityisissä yrityksissä.

Julkisen tiedon avaamisen vaikutukset näkyvät kuitenkin hitaasti; lähtökohtaisesti 5–9 vuoden kuluessa. Tätä aikaa olisi syytä lyhentää esim. Tekesin ohjelmalla, joka hyödyntää eurooppalaista paikkatietoinfrastruktuuria, Digidemon kaltaisella mikroavustusjärjestelmällä ja kokoamalla tiedot avoimen datan hyödyntämiseen sopivista työkaluista.

On myös muistettava, että merkittävät liiketoimintamahdollisuudet löytyvät vasta, kun avoimeen maastotietoon yhdistetään muita avoimia tai suljettuja tietoaineistoja. Mahdollisuudet erilaisiin yhdistelmiin ovat käytännössä rajattomat.

'Avoimen maastotiedon liiketoimintamahdollisuudet' -raportin tavoitteena oli kartoittaa haastattelujen ja tiedonkeruun avulla niitä liiketoiminnan mahdollisuuksia, joita julkisten maastotietojen avaaminen tarjoaa. Selvityksen teki Tekesin toimeksiannosta Pekka Sarkola Gispo Oy:stä.

Lataa raportti (pdf)

Tekes järjesti 'Avoin data – Top 10 panostuskohteet' -signaalisession 30.10.2012, jonka esitykset ja yhteenveto tuloksista löytyvät videoina sekä pdf-tiedostoina.