1.12.2014

Tarjouspyyntö: Tekesin asiakaskokemuksen ja toimintatavan kehittäminen

51/25/2014 Tekesin asiakaskokemuksen ja asiakaskeskeisen toimintatavan kehittäminen. Hankintailmoitus julkaistu 22.10.2014.
Jättöaika: ke 22.10.2014 - ma 01.12.2014

Tekes haluaa tuottaa parasta mahdollista arvoa asiakkailleen ja lisätä oman toimintansa tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Tekes on käynnistänyt sisäisen kehityshankkeen, jonka tavoitteena on Tekesin asiakaskokemuksen ja asiakaskeskeisen toimintatavan kehittäminen.


Tämän hankinnan kohteena on asiantuntijaresurssi, joka tukee Tekesiä kehityshankkeen toteutuksessa. Hankittavat palvelut on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnössä


Palveluntarjoajan työ toteutetaan ”designer in residence” -mallisesti, jolloin palveluntarjoajan edustaja osallistuu tietyn ajan täysipainoisesti Tekesin toimintaan tuoden toiminnan kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan näkökulman.


Hankintaan liittyy optio, jolloin sopimuskautta voidaan projektin toteutuksen niin vaatiessa jatkaa enintään hankinnan ensimmäisen vuoden sopimuksen arvolla.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan (pdf)

Liite 1 Hintataulukko

Liite 2 Henkilön taulukko

Liite 3 Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä

Liite 4 Selvitys liikesalaisuuksista

Liite 5 Sopimusluonnos  (vain tiedoksi, ei liitetä tarjoukseen)

Sopimusaika

Sopimus tulee voimaan arviolta 30.1.2015 (hankintalain vaatiman ajan puitteissa)

Tarjousten takaraja

Tarjoukset on jätettävä viimeistään 1.12.2014 klo 16.00 mennessä.

Minne tarjoukset

Tarjoukset tulee jättää täydellisenä liitteineen. Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).
Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on selvitetty tarjouspyynnössä.
Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:


Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki


Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi ja tarjouksen tunnus: ”Tarjous 51/25/2014”


Lisätietoja

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää 7.11.2014 saakka sähköpostitse kilpailutus@tekes.fi. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 11.11.2014 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin myös tällä sivulla.  Kysymykset ja vastaukset tästä.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.