4.2.2015

Tarjouspyyntö Innovatiivisten julkisten hankintojen valmennus

Innovatiivisten julkisten hankintojen valmennus, 49/25/2014. HILMA-hankintailmoitus julkaistu 12.12.2014
Jättöaika: pe 12.12.2014 - ke 04.02.2015

Hankinnan kohteena on valituille kunnille suunnattu hankintavalmennus hankintojen johtamisesta ja hankintaosaamisen kehittämisestä. Hankintavalmennus tullaan järjestämään Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvukäytävän ja INKA-ohjelman älyliikenteen teema-alueella (teema-alue älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus) aktiivisissa kunnissa.

Hankintavalmennus pyrkii auttamaan osallistuvia kaupunkeja kehittämään ja johtamaan innovatiivisten julkisten hankintojen prosesseja. Keskeisenä tavoitteena on löytää keinoja, joilla innovatiiviset julkiset hankinnat voivat edistää yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on edistää erityisesti pk-yritysten kehittämien tuotteiden ja palvelujen pääsyä markkinoille sekä parantaa julkisten palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Hankintojen johtamiseen ja hankintaosaamisen kehittämiseen sisältyvät muun muassa seuraavat tehtävät:
•    tarjouspyynnössä nimettyjen kuntien (8 kpl) hankintatoimen lähtötilanteen kartoitus,
•    hankintavalmennuksen suunnittelu ja toteutus kunnille (8 kpl),
•    tiedon levittäminen parhaista hankintajohtamisen tavoista ja
•    hankintavalmennuksen tulosten raportointi Tekesin yhteyshenkilölle.

Mainitut ydintehtävät tarkentuvat sopimuskauden aikana yhteisesti sovittavalla
tavalla.

Hankinnan sisältö on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnössä.

Tarjouspyyntö (pdf)

Tiimin taulukko, tarjouspyynnön liite 1 (xlsx)

Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä, tarjouspyynnön liite 2 (rtf)

Selvitys liikesalaisuuksista, tarjouspyynnön liite 3 (rtf)

Sopimusluonnos, tarjouspyynnön liite 4 (pdf)


Sopimuskausi

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tavoitteena on, että sopimus on voimassa vähintään 31.12.2016 asti.


Hankintaan sisältyvät optiot

Optio 1: Tekesillä on mahdollisuus toistaa hankinnan ranskalaisena urakkana toteutettava kokonaisuus korkeintaan samansuuruisena joko samalla teema-alueella (älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus) tai muussa INKA-ohjelman teemassa.

Optio 2: Tekes voi tilata tarjouskilpailun voittajalta INKA -ohjelma-alueen teemoihin lisävalmennusta hankinnoista. Tekes voi hankkia tarvittaessa lisävalmennusta tai siihen liittyvää palvelua INKA -ohjelmassa mukana oleville kaupungeille, joita ovat Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Vaasa, Espoo, Helsinki, Kuopio, Lappeenranta, Pori, Seinäjoki, Vantaa, Lahti ja Turku.

 

Tarjousten takaraja

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 4.2.2015 klo 16.00.

 

Tarjousten toimittaminen

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on ilmoitettu tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: ”Hankintavalmennus 49/25/2014

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 8.1.2015 klo 16.15 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 49/25/2014
Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 14.1.2015 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kysymykset ja vastaukset, päivitetty 13.1.2015