30.12.2014

Tarjouspyyntö: Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

68/25/2014 Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus.
Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-tietokannassa 2.12.2014.
Jättöaika: ti 02.12.2014 - ti 30.12.2014

Hankinnan kohteena on tutkimus, jonka tavoitteena on kehittää elinkeinoelämän pitkän aikavälin rakennemuutoksen mittausta ja Tekesin toiminnan vaikuttavuuden vaihtoehtoja uudistamisen vauhdittamiseksi.  Lisäksi tavoitteena on tuottaa tilastoanalyysejä Tekesin asiakkaiden tuottavuuskehityksestä ja tarkastella uusia metodologioita ja niiden tuottamia tuloksia.

Hankittavat palvelut on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnössä.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan

Liite 1 Henkilön taulukko (vähimmäisvaatimukset)

Liite 2 Henkilön taulukko (osaamisen vertailu)

Liite 3 Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä

Liite 4 Selvitys liikesalaisuuksista

Liite 5 Sopimusluonnos


Sopimusaika

Sopimus tulee voimaan hankintalain vaatiman ajan puitteissa, arviolta 15.2.2015 ja päättyy vastaavasti arviolta 15.2.2016.

Tarjousten takaraja

Tarjoukset on jätettävä viimeistään 30.12.2014 klo 16.00 mennessä.

Minne tarjoukset

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys)

Sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi ja tarjouksen tunnus: ”68/25/2014”.

Vaihtoehtoisesti tarjous voidaan toimittaa sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo@tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Lisätietoja

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää 10.12.2014 saakka vain sähköpostitse: kilpailutus@tekes.fi. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 12.12.2014 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla.

Määräaikaan mennessä ei esitetty kysymyksiä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.