Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Jättöaika: to 21.08.2014 - pe 12.09.2014

Tekes.vc on Suomen valtion kokonaan omistama ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin omistajaohjauksessa oleva yhtiö. Yhtiön tarkoituksena on pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen korjaamalla yritysten alkuvaiheen rahoituksen tarjonnassa esiintyviä puutteita. Tehtävänä on edistää yritysten alkuvaiheen liiketoimintaa tekemällä sijoituksia pääomarahastoihin.

Tekes.vc valitsee neuvonantajan avustamaan yhtiötä pääomarahastojen juridisessa due diligence –tutkimuksissa sekä muissa pääomarahastoihin liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Tavoitteena on valita palveluntarjoaja joka vakituisesti avustaa Tekes.vc:tä pääomasijoitustoiminnassa.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan

Henkilön taulukko

Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä

Selvitys liikesalaisuuksista

Sopimusluonnos

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 12.09.2014 klo 16.00.

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 29.08.2014 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset H4/2014”.

Tekes.vc kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 03.09.2014 men­nessä.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällä sivulla kohdassa kysymykset ja vastaukset.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.