14.5.2014

Osallistumispyyntö: Tekesin perustietotekniikan palvelut, 17/25/2014

Tekesin perustietotekniikan palvelut, 17/25/2014
HILMA-hankintailmoitus julkaistu 14.4.2014.

Hankinnan kohteena on Tekesin perustietotekniikan palveluiden hoito kokonaispalveluna seuraavien valittujen palvelukokonaisuuksien osalta:
-    työasematuki siihen liittyvine palveluineen,
-    käyttäjätuki kattaen mahdollisimman laajasti kaikkien järjestelmien ensimmäisen tason tuen ja lähituen,
-    palvelinten hallintapalvelut valittujen kokonaisuuksien osalta sovittavien vastuujakojen mukaisesti (palvelu ei sisällä konesalipalveluiden ns. kapasiteettia, joka hankitaan erikseen),
-    lähiverkon hallintapalvelut (lankaverkko ja WLAN), mukaan lukien niiden pääsynvalvonnan,
-    asiantuntijapalvelut perustietotekniikan ratkaisujen kehittämiseksi.

Kilpailullisen neuvontamenettelyn avulla pyritään varmistamaan, että löydetään parhaat toteutustavat hankinnalle.

Hankinta on kuvattu yksityiskohtaisemmin osallistumishakemuspyynnössä.

Osallistumispyyntö (pdf)

Hankinnan kohteen kuvaus, liite 1 (pdf)

Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä, liite 2 (rtf)

Referenssilomakkeet, liite 3 (rtf)

Henkilötaulukko, liite 4 (xlsx)

Tekesin turvallisuussopimus, liite 5 (pdf)

Palvelutasot, liite 6 (pdf)

Vakuutus vähimmäisvaatimusten täyttymisestä, liite 7 (rft)


Palvelinlista (Liite 8) toimitetaan erikseen pyydettäessä. Toimituspyynnöt osoitteeseen: kilpailutus(at)tekes.fi otsikolla "liite 17/25/2014"


Osallistumishakemusten takaraja

Osallistumishakemusten tulee olla täydellisenä liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 14.5.2014 klo 15.00.

Osallistumishakemusten jättäminen

Osallistumishakemukset tulee jättää täydellisenä liitteineen. Osallistumishakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai suojattua yhteyttä käyttäen https://asiointi.tekes.fi/suojaposti.

Osallistumishakemukset voidaan toimittaa myös suljetussa kuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: ”Osallistumishakemus, 17/25/2014
Tarkemmat ohjeet on selvitetty osallistumishakemuspyynnössä.

Lisätietoja

Osallistumishakemuspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 22.4.2014 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset, 17/25/2014
Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin tällä sivulla 24.4.2014 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Lisäkysymykset ja vastaukset, julkaistu 23.4.2014