22.12.2014

Osallistumispyyntö: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta

Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet tietoalusta, 11/25/2014.

HILMA-hankintailmoitus julkaistu 21.11.2014
Jättöaika: pe 21.11.2014 - ma 22.12.2014

Hankinnan kohteena on Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -palvelua tukeva asiakaslähtöinen ja helppokäyttöinen viestintä-, vuorovaikutus- ja tietoalusta, joka helpottaa vuorovaikutusta sekä sisäisesti Team Finland -toimijoiden välillä että ulkoisesti asiakasyritysten kanssa.

Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu koostuu kahdesta osasta:

  • Liiketoimintamahdollisuudet
  • Team Finland Future Watch

Tavoitteena on, että hankittava järjestelmä palvelee myös pitkän aikavälin kansallisen ennakoinnin tarpeita ja liittyy sopivalla tavalla YritysSuomi-palveluihin. Tavoite on, että hankittava tietoalusta toteutetaan ja tarpeen mukaan jatkokehitetään soveltaen moderneja ketteriä menetelmiä. Ensi vaiheessa otetaan käyttöön ratkaisu tai kokonaispalvelu, joka sisältää minimitoiminnallisuudet (minimum viable product). Jatkokehitystä tehdään tarpeen mukaan koko elinkaaren ajan.

Hankinnan elinkaareksi on arvioitu noin 5 vuotta, jonka aikana sen rakentamisesta ja/tai palveluna tuottamisesta arvellaan koituvan kokonaisuudessaan 200 000 – 500 000 euron kustannukset.

Kilpailullisen neuvontamenettelyn avulla pyritään varmistamaan, että löydetään parhaat toteutustavat hankinnalle.

Hankinta on kuvattu yksityiskohtaisemmin osallistumispyynnössä.

Osallistumispyyntö (pdf)

Palvelun kuvaus, liite 1 (pdf)

Hankinnan kohteen kuvaus, liite 2 (pdf)

Käyttötapaukset, liite 3 (pdf)

Toiminnalliset vaatimukset, liite 4 (xlsx)

Referenssit, liite 5 (rtf)

Henkilötaulukko, liite 6 (xlsx) Päivitetty 12.12.2014

Vakuutus vähimmäisvaatimusten täyttymisestä, liite 7 (rtf)

Osallistumishakemusten takaraja

Osallistumishakemusten tulee olla täydellisenä liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 22.12.2014 klo 16.00.

Osallistumishakemusten jättäminen

Osallistumishakemukset tulee jättää täydellisenä liitteineen. Osallistumishakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai suojattua yhteyttä käyttäen https://asiointi.tekes.fi/suojaposti.

Osallistumishakemukset voidaan toimittaa myös suljetussa kuoressa osoitteeseen:
Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: ”Osallistumishakemus, 11/25/2014”.
Tarkemmat ohjeet on selvitetty osallistumishakemuspyynnössä.

Lisätietoja

Osallistumishakemuspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 5.12.2014 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset, 11/25/2014”.
Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin tällä sivulla 12.12.2014 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kysymykset ja vastaukset, päivitetty 12.12.2014