20.3.2014

Osallistumishakemuspyyntö: Tekesin operatiiviset sovellukset

Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 65/25/2013. HILMA-hankintailmoitus julkaistu 17.2.2014.

Hankinnan kohteena on Tekesin nykyisten J2EE –pohjaisten, Tekesin ydintoimintoja tukevien operatiivisten järjestelmien ja niiden integraatioiden sekä verkkopalveluiden kehittäminen ja ylläpito. Kilpailullisen neuvontamenettelyn avulla pyritään varmistamaan, että löydetään parhaat toteutustavat hankinnalle.

Hankinta on kuvattu yksityiskohtaisemmin osallistumishakemuspyynnössä.

Osallistumishakemuspyyntö (pdf)

Hankinnan kohteen kuvaus, liite 1 (pdf)

Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä, liite 2 (rtf)

Referenssiprojektien ja ylläpitotoimituksen referenssitoteutusten lomakkeet, liite 3 (rtf)

Henkilötaulukko, liite 4 (xlsx)

Tekesin turvallisuussopimus, liite 5 (pdf)


Osallistumishakemusten takaraja

Osallistumishakemusten tulee olla täydellisenä liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 20.3.2014 klo 15.00.

Osallistumishakemusten jättäminen

Osallistumishakemukset tulee jättää täydellisenä liitteineen. Osallistumishakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai suojattua yhteyttä käyttäen https://asiointi.tekes.fi/suojaposti.

Osallistumishakemukset voidaan toimittaa myös suljetussa kuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: ”Osallistumishakemus, 65/25/2013
Tarkemmat ohjeet on selvitetty osallistumishakemuspyynnössä.

Lisätietoja

Osallistumishakemuspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 27.2.2014 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset, 65/25/2013
Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 6.3.2014 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Lisäkysymykset ja vastaukset, päivitetty 6.3.2014