9.6.2014

Ennakkoilmoitus: Tiedotus-/keskustelutilaisuus Innovatiivisten julkisten hankintojen valmennuksesta

Tiedotus-ja keskustelutilaisuus kilpailutettavasta hankinnasta: Innovatiivisten julkisten hankintojen valmennus INKA-kaupungeissa, 32/25/2014. HILMA-ennakkoilmoitus julkaistu 30.5.2014.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan INKA-ohjelmaan liittyvään kilpailutukseen innovatiivisten julkisten hankintojen valmennuksesta INKA-kaupungeissa. Tekes on käynnistämässä kilpailutuksen neuvottelumenettelyllä.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidetään Tekesin toimitiloissa Länsi-Pasilassa (Kyllikinportti 2, auditorio) perjantaina 13.6.2014 klo 11–12. Käynti auditorioon Tekesin vastaanoton kautta.

Alla on kuvattu tulevan kilpailutuksen sisältöä, jonka lopullinen sisältö tarkentuu myöhemmin kesäkuussa julkaistavassa osallistumispyynnössä.

Julkisten palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisestä on tullut jokapäiväinen keskustelun aihe. Koska hankintojen arvo on monissa julkishallinnon organisaatioissa jopa 50–90 prosenttia budjettiin suhteutettuna, hankintaosaamisen merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa tuottavuus‐ ja vaikuttavuushaasteisiin vastattaessa. Julkiset palvelut tuotetaan siten merkittäviltä osiltaan yksityisten yritysten resurssein.

Hankintoihin liittyy myös elinkeinopoliittinen näkökulma: julkiselle sektorille palveluita tuottavat kymmenettuhannet yritykset. On täten laajemminkin väliä, miten julkisyhteisöt kehittävät hankintatapojaan, hankintasopimuksissa käytettäviä ansainta‐ ja kannustinmalleja sekä haastavat ja kannustavat hankinnoissaan yrityksiä kehittämään asiakas‐ ja käyttäjälähtöisyyttä, tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistäviä tuotteita ja palveluita, jotka myös parantavat yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden aiheena on Innovatiivisten julkisten hankintojen valmennus INKA-kaupungeissa –kilpailutuksen valmistelu. Osallistumishakemuksia tullaan pyytämään hankintojen johtamiseen ja hankintaosaamiseen kehittämiseen, jotta yritykset kykenevät paremmin ratkaisemaan kuntien haasteita innovatiivisilla ratkaisuilla. Hankittavan konsultointipalvelun tarkoituksena on lisätä INKA-ohjelmaan liittyvien kaupunkien kyvykkyyttä tehdä asiakaslähtöisyyttä, tuottavuutta, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta lisääviä hankintoja, ja myös johtaa kehitystyötä. INKA‐ohjelman teemojen vetovastuulliset kaupungit ovat: Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Vaasa.

Konsultointipalvelun avulla tavoitellaan merkittäviä pysyviä vaikutuksia, joten innovatiivisten hankintojen toimintamallit ja niiden johtaminen tulee kyetä juurruttamaan kaupunkien toimintaan. Tarjoajan tulee kyetä luotettavalla tavalla osoittamaan kehitystyön tulokset ottaen huomioon lähtötilanne sekä jatkuva kehittyminen sopimuksen aikana ja sen päätyttyä.

Tilaajan tavoitteiden toteuttamiseksi hankinnalle on asetettu seuraavat tavoitteet:
INKA-kaupunkien
a)    hankintojen johtamisen nostaminen uudelle tasolle
b)    hankinta‐ ja kumppanuusosaamisen sekä verkostotaitojen parantaminen
c)    hyvien hankintakäytäntöjen synnyttäminen ja jatkuva levittäminen
d)    hankintojen vaikuttavuuden lisääminen
e)    yritysten kilpailukyvyn edistäminen

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen maanantaihin 9.6. klo 15 mennessä osoitteessa: https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/innovatiivinenjulkinenhankinta

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan ilmoitus tiedotustilaisuudesta. Infotilaisuus on avoin keskustelutilaisuus, joka ei sido osallistuvia osapuolia.