15.6.2016

Tarjouspyyntö Tekesin instrumenttien ja asiakassegmenttien vaikuttavuusarviointi

Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa 25.5.2016.
Jättöaika: ke 25.05.2016 - ke 15.06.2016

Hankinnan kohteena on kolme Tekesin instrumentteihin ja asiakassegmentteihin liittyvää arviointikokonaisuutta. Nämä kokonaisuudet ovat:

1)    Strategisten tutkimusavausten ja EAKR:n vaikuttavuus

2)    Paikallisten ja kotimarkkinayritysten kasvu

3)    Tekesin asiakaspalveluiden ennakoiva arviointi

Tekes hakee kunkin kokonaisuuden toimittajaksi 2–3 henkilön tiimiä, josta yksi henkilö on nimetty päävastuulliseksi henkilöksi.

Tarjousten lähettäminen

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 15.6.2016 klo 16.00.

Kysymykset tarjouspyynnöstä

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 31.5.2016 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 38/25/2016”

Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 3.6.2016 men­nessä tällä sivulla.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

OSAKOKONAISUUS 1:

A)  Onko arvioinnin kysymyksissä mainittu "vertailuryhmä" Tekesillä käytettävissä oleva ja jo määritelty valmis vertailuryhmä vertailtavine tietoineen, vai odotetaanko tarjoajan esittävän ja hankkivan vertailtavan ryhmän vertailtavat tiedot?

Tekesillä on aineisto pelkästään EAKR-rahoitusta saavista yrityksistä. Tarjoajan on hankittava sekä EAKR-rahoitusta saaneiden vuositiedot sekä määriteltävä vertailuryhmä.

B)  Onko EAKR-rahoituksen vaikuttavuudesta olemassa ja käytettävissä vertailtavaa tietoa aiemmilta ohjelmakausilta tähän arviointiin?

Tekesissä ei ole aikaisemmin tehty arviointia EAKR-rahoituksesta. Kuitenkin arviointeja on tehty, joita löytyy esim. rakennerahastojen www-sivuilta.

OSAKOKONAISUUS 2:

C)  Onko kohderyhmänä olevien yritysten arvioitavia tietoja käytettävissä (mm. taloudellinen kehitys ja yhteystiedot)?

Tekesillä on yritysten rahoitus- ja projektitiedot, mutta tarjoajan on hankittava tiedot yritysten taloudellisesta kehityksestä.

D)  Vastaavasti: Onko arvioinnin kysymyksissä mainittu "vertailuryhmä"

Tekesillä käytettävissä oleva ja jo määritelty valmis vertailuryhmä vertailtavine tietoineen, vai odotetaanko tarjoajan esittävän ja hankkivan vertailtavan ryhmän vertailtavat tiedot? Vai onko vertailuryhmä esimerkiksi ko. ajanjaksolla saman kokoluokan yritykset, jotka eivät ole hakeneet Tekesin rahoitusta ja satunnaisotos tästä markkinasta?

Tekesillä ei ole vertailuryhmää, vaan tarjoajan on muodostettava vertailuryhmä niistä yrityksistä, jotka eivät ole hakeneet Tekesin rahoitusta.

OSAKOKONAISUUS 3:

E)  Yhtenä vertailevana laatukriteerinä tässä osiossa on palelumuotoilumenetelmien tuntemus. Odottaako tilaaja, että arviointimallin ja tuloksellisuusmittareiden määrittelyyn osallistetaan laajemmin ja valtakunnallisesti myös Tekesin asiakkaita palvelujen kehittämissuositusten kartuttamiseksi?

Hankinnan ensisijaisena tavoitteena on rakentaa ennakoiva vaikuttavuus- ja palvelumalli, ja palvelumuotoiluosaamista tarvitaan palvelumallin hahmottamiseen. Jos tarjoaja haluaa testata mallia Tekesin asiakkailla, niin Tekesillä on käytettävissä asiakastietoja, jolla mallin toimivuutta voidaan testata.