Tarjouspyyntö: NIY-arviointipaneeli

NIY-arviointipaneeli 54/25/2016: HILMA-hankintailmoitus julkaistu 6.10.2016
Jättöaika: to 06.10.2016 - to 24.11.2016

Tällä tarjouspyynnöllä hankitaan palvelu Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoituksen arviointipaneelitoiminnan järjestämiseen ja koordinointiin. Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten (NIY) rahoituspalvelu käynnistettiin Tekesissä vuonna 2008. Rahoituksen tavoitteena on auttaa startup-yritystä kasvamaan nopeasti kansainvälisille markkinoille. Hankinnan sisältö on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnössä.

Sopimuskausi

Sopimus tulee voimaan arviolta 1.1.2017 ja on voimassa toistaiseksi.  

Tarjousten takaraja ja toimittaminen

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 24.11.2016 klo 16.00.

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys): https://asiointi.tekes.fi/suojaposti.

Tarkemmat ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Tekes/Kirjaamo, PL 69 (Porkkalankatu 1), 00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään/kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: ”54/25/2016”

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 24.10.2016 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 54/25/2016”. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 26.10.2016 mennessä.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-023971

Ilmoituksen numero EUVL:ssä/TED:ssä: 2016/S 194-349239