7.10.2016

Tarjouspyyntö: Tiekartasto suomalaisen alustatalousliiketoiminnan vauhdittamiselle

Tiekartasto suomalaisen alustatalousliiketoiminnan vauhdittamiselle 50/25/2016: HILMA-hankintailmoitus julkaistu 25.8.2016
Jättöaika: to 25.08.2016 - pe 07.10.2016

Tällä tarjouspyynnöllä hankitaan tiekartasto suomalaisen alustatalouden liiketoiminnan vauhdittamiselle. Hankinnan tavoitteena on luoda innovatiivinen ja konkreettinen tiekartasto, jota hyödyntäen voidaan synnyttää uudenlaista alustatalouden yritystoimintaa eri toimialoilla ja eri toimintamalleilla. Hankinnan sisältö on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnössä.

Sopimuskausi

Sopimus tulee voimaan arviolta 15.11.2016 ja päättyy arviolta 30.4.2017.

Tarjousten takaraja ja toimittaminen

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 7.10.2016 klo 16.00.

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys): https://asiointi.tekes.fi/suojaposti. Tarkemmat ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Tekes/Kirjaamo, PL 69 (Porkkalankatu 1), 00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään/kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: ”50/25/2016”

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 6.9.2016 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 50/25/2016”. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 9.9.2016 men­nessä.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.

Kysymykset ja vastaukset

  • Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-020588
  • Ilmoituksen numero EUVL:ssä/TEDissä: 2016/S 164-295242