20.4.2016

Tarjouspyyntö: Tekesin asiakaspalautejärjestelmä, 10/25/2016

Hankinnan kohteena on Tekesin jatkuvan asiakaspalautteen keräämismallin suunnittelu, asiakastutkimuksen käytännön toteutus ja tulosten raportointi. Hankinta on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnössä.
Jättöaika: pe 11.03.2016 - ke 20.04.2016

Tarjouspyyntödokumentit ovat luettavissa osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi

Hankintailmoitus nro 2016-006254 on julkaistu HILMAssa 11.3.2016.