21.10.2016

Tarjouspyyntö Asiakasanalyysimenetelmä

Tekesin asiakasanalyysimenetelmän uudistaminen ja jalkauttaminen, 55/25/2016

HILMA-hankintailmoitus julkaistu 4.10.2016, nro 2016-023787.
Jättöaika: ti 04.10.2016 - pe 21.10.2016

Hankinnan kohteena on Tekesin asiakasanalyysimenetelmän uudistaminen ja jalkauttaminen.  Hankinnan sisältö on kuvattu yksityiskohtaisemmin alla olevissa tarjouspyyntödokumenteissa.

Sopimuskausi

Sopimus tulee voimaan arviolta 1.1.2017 ja on voimassa, kunnes kehitystyö ja konseptin jalkauttaminen on saatu päätökseen, arviolta 31.12.2017. 

Tarjousten takaraja ja toimittaminen

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 21.10.2016 klo 16.00.

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys). Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Tekes/Kirjaamo, PL 69 (Porkkalankatu 1), 00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään/kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: ”Tarjous 55/25/2016

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 10.10.2016 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 55/25/2016”.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällä sivulla 12.10.2016 men­nessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.

Kysymykset ja vastaukset, julkaistu 12.10.2016