19.8.2016

Tarjouspyyntö: Tekes dLab-palvelukonseptin kehittäminen pk-yritysten yhteishankkeisiin, 36/25/2016

Hankinnan kohteena on dLab-palvelukonseptin kehittäminen ja pilottitapahtumien järjestäminen/fasilitointi. Hankinta liittyy Tekesin Digi+Design-kampanjaan, jonka tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja vientimahdollisuuksien kasvattaminen. Kohderyhmänä on pk-yritykset/yritysryhmät, jotka haluavat vahvistaa digi- ja muotoiluosaamista. Hankinta toteutetaan kiinteähintaisena eli ns. ranskalaisena urakkana, jonka hinta on 140 000 euroa (+ alv). Hankinta on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnössä.
Jättöaika: ke 29.06.2016 - pe 19.08.2016

Tarjouspyyntödokumentit ovat luettavissa osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/

Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa (nro 2016-017097) ja EUVL:ssä/TEDissä (nro 2016/s 124-221848).