23.6.2016

Tarjouspyyntö Selvitys julkisten tutkimusinfrastryktuurien ja kehitysalustojen tarpeista

Tarjouspyyntö: Selvitys yritysten tarpeista julkisten tutkimusinfrastruktuurien ja kehitysalustojen käytölle, 28/25/2016

HILMA-hankintailmoitus julkaistu 6.6.2016
Jättöaika: ma 06.06.2016 - to 23.06.2016

Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yhteiskäytössä olevista tutkimusinfrastruktuureista ja kehitysympäristöistä sekä näihin liittyvistä kehittämistarpeista erityisesti yritysten näkökulmasta. Lisäksi selvityksessä tulee tunnistaa kansainvälisiä hyviä käytäntöjä elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden tutkimusinfrastruktuurien ja kehitysympäristöjen yhteiskäytössä ja rahoittamisessa. Selvitystyöhön haetaan 2-4 hengen tiimiä. Hankinnan sisältö on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnössä.

Sopimuskausi

Sopimus tulee voimaan arviolta viikolla 32 ja päättyy arviolta 31.12.2016.

Tarjousten takaraja ja toimittaminen

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 23.6.2016 klo 12.00.

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys). Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo, PL 69 (Kyllikinportti 2), 00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: ”Tarjous selvitys 28/25/2016”

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 10.6.2016 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset Selvitys  28/25/2016”

Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 16.6.2016 men­nessä.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.

Kysymykset ja vastaukset (päivitetty 14.6.2016)