18.5.2015

Tarjouspyyntö BEAM-ohjelman koordinointi

BEAM-ohjelman koordinointi, 70/25/2014. HILMA-hankintailmoitus on julkaistu 7.4.2015.
Jättöaika: ti 07.04.2015 - ma 18.05.2015

Hankinnan tarkoituksena on saada BEAM-ohjelmalle koordinaattori ohjelman operatiivisen toiminnan suorittajaksi. Tehtävän suorittamiseen Tekes hakee 2-3 henkilön tiimiä.

Ohjelmakoordinaatiotehtäviin kuuluvat suomalaisten yritysten aktivointi ja kartoitus, ohjelman kokousten järjestäminen ja sisällön tuottaminen seminaareihin, ohjelman operatiivisen toiminnan toteuttaminen, ohjelman edistymisestä raportointi, ohjelman suomen- ja -englanninkielisten nettisivujen ylläpito, sosiaalisen median hyödyntäminen, ohjelman esitysaineiston tuottaminen ja muut ohjelman ohjausryhmän ja Tekesin ohjelmapäällikön osoittamat tehtävät. Tehtävät tarkentuvat ja mahdollisesti myös muuttuvat sopimuskauden aikana.

Hankinnan sisältö on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnössä.

Tarjouspyyntö (pdf)

Henkilön taulukko, tarjouspyynnön liite 1 (xlsx)

Hintataulukko, tarjouspyynnön liite 2 (xlsx)

Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä, tarjouspyynnön liite 3 (docx)

Selvitys liikesalaisuuksista, tarjouspyynnön liite 4 (docx)

Sopimusluonnos, tarjouspyynnön liite 5 (docx)

Sopimuskausi

Sopimus tulee voimaan arviolta 15.6.2015 ja päättyy arviolta 31.12.2019.

Tarjousten takaraja ja toimittaminen

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 18.5.2015 klo 16.00.

 Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on selvitetty tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: ”BEAM 70/25/2014

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 27.4.2015 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset BEAM 70/25/2014
Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 29.4.2015 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kysymykset ja vastaukset:

1.    Kohta 6: ”vähintään 5 vuoden työkokemus vientiyrityksessä”. Voiko pääkoordinaattorin työkokemus olla jonkin muunkin juridisen entiteetin/yhteisön kanssa kuin osake- tms. yhtiön, esimerkiksi osuuskunnan tai rekisteröidyn yhdistyksen, mikäli työn sisältö on oleellisesti ollut kyseisen työnantajan tai sen asiakasyrityksen tai -yritysten viennin palvelemista?
•    Ei voi olla muuta kuin yrityksessä kertynyttä kokemusta

2.    Kohta 6: ”vähintään 2 vuoden kokemus työskentelystä yrityksessä[…]”. Tarkoittaako 2 vuotta yhteensä 22kk (eli 11 työskentelykuukautta per vuosi) vai 24 kk vai jotain muuta?
•    Tarkoittaa 24 kk:n kokemusta

3.    Missä vaiheessa (kuinka nopeasti) tarjouskilpailun voittajan tiimin käytännössä tulisi olla/toivotaan olevan käytettävissä koordinaatiotyöhön?
•    Valitusajan kuluttua umpeen.

4.    Tarjousasiakirjoissa oli tarjottu valmis pohja vain pääkoordinaattorin CV:lle. Missä muodossa muut tiimin jäsenten CV:t toivotaan toimitettavan?
•    Muista tiimin jäsenistä riittää nimeäminen.

5.    Ohjelmakoordinaatiotehtäviin on kuvattu kuuluvan "muut ohjelman ohjausryhmän ja Tekesin ohjelmapäällikön osoittamat tehtävät". Voivatko nämä tehtävät, mikäli koordinointikumppanin osaaminen sen kattaa, sisältää BEAM -ohjelman substanssiin liittyviä tehtäviä?
•    Kyllä voivat.

6.    Mikä on pääkoordinaattorin vähimmäisvaatimuksissa mainitun vientiyrityksen määritelmä?
•    Yritys, joka on vienyt joko tavaraa tai palvelua Suomen rajojen ulkopuolelle

7.    Mitkä ovat eri arviointikriteerien painoarvot vertailussa? Tarjouspyynnössä ilmoitettujen painoarvojen summa (40 + 30 + 40) ylittää 100%.
•    Hinnan painoarvo on 30 %. Korjausilmoitus on tehty Hilmaan.

8.     Katsotaanko laaja-alainen useamman miljoonan euron ohjelmakokonaisuus yhdeksi projektiksi vai voidaanko ohjelman sisällä toteutetut yksittäiset, selkeästi identifioitavat projektit katsoa itsenäisiksi kokonaisuuksiksi ja kelpoisiksi vertailuun tai vähimmäisvaatimuksiin?
•    Mikäli ohjelmakokonaisuus sisältää erillisiä projekteja, voidaan ohjelmakokonaisuuden projektit esittää erillisinä.

9.    Jos kaikki vaatimukset eivät päävastuullisen koordinaattorin osalta täyty, hylätäänkö tarjous vai huomioidaanko se silti tarjouskilpailussa?
•    Mikäli vähimmäisvaatimukset eivät täyty, tarjous hylätään.